Jesteś tutaj:

Utworzenie nowego działu „Transport morski”

Print

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami został utworzony nowy dział „Transport Morski”. W przedmiotowym dziale zostały zawarte podstawowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania mechanizmu monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego utworzonego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE, a także wykaz najważniejszych aktów prawnych w tym zakresie.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY