Jesteś tutaj:

W KOBiZE rusza projekt budowy Centrum Analiz-Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) finansowany z unijnego Programu LIFE

Print

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 27 lipca 2017 r. w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz równolegle Komisją Europejską, dotycząca współfinansowania projektu pn.: „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej (LIFE Climate CAKE PL)”.

Koncepcja projektu LIFE Climate CAKE PL, została opracowana w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który będzie także odpowiedzialny za jego realizację. Wartość projektu to 10,4 mln zł. Wsparcie KE wynosi ok. 6,16 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW 2,09 mln zł. Projekt będzie realizowany od września 2017 do listopada 2020 r.

Podstawowym celem projektu jest budowa trwałego i kompleksowego systemu tworzenia oraz wymiany informacji i wiedzy, wspomagającego opracowywanie przekrojowych analiz skutków różnych rozwiązań w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej. Cele projektu wpisują się we wspieranie realizacji unijnej polityki przeciwdziałania zmianom klimatu, wspomagają wdrażanie pakietu energetyczno-klimatycznego 2020 oraz ram polityki klimatycznej UE do 2030 roku, także w perspektywie strategii długookresowej do 2050 r.

W ramach projektu powstanie warsztat analityczny, składający się z globalnego modelu równowagi ogólnej (CGE) oraz współpracujących z nim modeli sektorowych energii, rolnictwa i transportu. Narzędzia modelowe będą budowane przez wysokiej klasy specjalistów, którzy w efekcie realizacji całego przedsięwzięcia stworzą kompleksowy i trwały zespół, zdolny do stałego wspierania grupy docelowej i interesariuszy projektu. Jednocześnie w KOBiZE tworzy się możliwość pracy i rozwoju dla ekspertów i naukowców posiadających wiedzę w zakresie budowy, obsługi i wykorzystania analitycznych modeli ekonomicznych i sektorowych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: strategie@kobize.pl.

Przedsięwzięcie Instytutu zostało ocenione w naborze 2016 Komisji Europejskiej jako jeden z najlepszych wniosków w całej Unii Europejskiej. Znaczenie, jakość i wyjątkowość projektu LIFE Climate CAKE PL została uznana także przez szereg osób i instytucji zaangażowanych w politykę energetyczno-klimatyczną, co znalazło odzwierciedlenie w wielu listach poparcia dla tego przedsięwzięcia otrzymanych m.in. od ministrów Rządu RP i państw członkowskich UE, deputowanych do Parlamentu Europejskiego, międzynarodowych organizacji oraz instytucji naukowych. 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY