Jesteś tutaj:

Przydział uprawnień do emisji w roku 2018

Drukuj

W okresie od 22 do 28 lutego 2018 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami prowadził proces wydawania uprawnień do emisji. Zgodnie z generalną zasadą EU ETS co roku w lutym na rachunki prowadzących instalacje objęte systemem oraz operatorów statków powietrznych przekazywana jest bezpłatnie część uprawnień niezbędnych do rozliczenia emisji gazów cieplarnianych. Na 2018 r. zostało wydanych 46 386 218 uprawnień dla instalacji stacjonarnych oraz 468 493 uprawnień dla operatorów statków powietrznych, co daje sumarycznie liczbę 46 854 711 uprawnień.

W oparciu o aktualne rynkowe ceny uprawnień do emisji EUA (na polskiej aukcji uprawnień do emisji z dn. 28 lutego uprawnienia EUA osiągnęły cenę 9,99 euro) szacowana wartość wydanych uprawnień, które zasiliły rachunki ponad 700 instalacji należących do największych sektorów gospodarki – energetyki i przemysłu, wynosi około 2 mld złotych.

Proces wydawania uprawnień do emisji na rachunki instalacji stacjonarnych oraz operatorów statków powietrznych został zakończony zgodnie z obowiązującym terminem ustawowym. Kolejnym etapem zasilania rachunków będzie proces wydawania uprawnień dla producentów energii elektrycznej na podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE  tzw. derogacji, jaką uzyskała Polska w ramach negocjacji pakietu energetyczno-klimatycznego. W tym roku, prawdopodobnie w kwietniu, po uzyskaniu akceptacji Komisji Europejskiej KOBiZE ma zamiar wydać 21 752 908 uprawnień do emisji.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU