Jesteś tutaj:

Mechanizm monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV) emisji CO2 z transportu morskiego

Drukuj

W dniu 1 lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/57    z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie monitorowania, raportowania  i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE (Dz. Urz. L 123/35 z 19.05.2015, dalej: rozporządzenie). Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia mechanizmem MRV będą objęte emisje CO2 pochodzące ze statków o pojemności brutto powyżej 5000 GT wykonujących rejsy z ostatniego portu zawinięcia do portu zawinięcia podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego UE oraz rejsów z portu zawinięcia podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego UE do następnego portu zawinięcia, jak i w obrębie portu zawinięcia podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego. Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia mechanizm MRV nie obejmuje swoim zakresem następujących rodzajów statków:

  • okrętów wojennych;
  • okrętów wojennych floty pomocniczej;
  • statków rybackich lub statków do przetwórstwa ryb;
  • drewnianych statków o prostej konstrukcji;
  • statków o napędzie innym niż mechaniczny;
  • statków rządowych wykorzystywanych do celów niekomercyjnych.

 

Więcej informacji na temat przedmiotowego mechanizmu znajduje się w dziale „Transport morski”.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY