Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Raport z rynku CO2 – listopad 2018

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – listopad 2018”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w listopadzie oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 5 grudnia 2018 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła ostatnią w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 543 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 442 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Lotnictwo – wdrożenie zasad monitorowania i raportowania emisji dwutlenku węgla z działań lotniczych na potrzeby mechanizmu Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)

W dniu 28 listopada 2018 r., rozpoczął się proces konsultacji społecznych projektu legislacyjnego opublikowanego przez Komisję Europejską. Projekt ten przyjął formę rozporządzenia delegowanego Komisji, w zakresie którego ustanawia się przepisy prawa dotyczące monitorowania i raportowania emisji dwutlenku węgla pochodzących z działań lotniczych wymienionych...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 21 listopada 2018 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła przedostatnią w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 547 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 8 766 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA...

więcej »

Raport z rynku CO2 - październik 2018

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – październik 2018”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w październiku oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku...

więcej »

Komunikat w sprawie obowiązku przedłożenia informacji, o której mowa w art. 64 ust.1 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych za rok 2018

Przypominamy, iż na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2018, poz. 1201, dalej „ustawa”), prowadzący instalację, któremu przydzielono uprawnienia do emisji, ma obowiązek przedłożyć Krajowemu ośrodkowi w terminie od dnia 15 listopada do dnia 31 grudnia każdego...

więcej »

Komunikat dla użytkowników Rejestru Unii w związku z ustanowieniem dnia 12 listopada br. Świętem Narodowym

Informujemy, że w dniu 12 listopada 2018 r. (Święto Narodowe zgodnie z ustawą) Rejestr Unii będzie przetwarzał transakcje i funkcjonował jak w dzień roboczy. Usługa wsparcia technicznego dla użytkowników będzie dostępna w godzinach 8:30 – 16:30 pod numerem telefonu +48 22 833 24 84 lub poprzez pocztę elektroniczną rejestr@kobize.pl.

więcej »

Lotnictwo – zmiana zasad monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji z działań lotniczych objętych systemem handlu uprawnienia do emisji

W dniu 29 października 2018 r., rozpoczął się proces konsultacji społecznych dwóch projektów legislacyjnych opublikowanych przez Komisję Europejską. Projekty te przyjęły formę rozporządzeń wykonawczych, w zakresie których ustanawia się przepisy prawa dotyczące monitorowania, raportowania oraz weryfikacji emisji dwutlenku węgla pochodzących z działań...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 7 listopada 2018 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 547 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 528 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był...

więcej »

Projekt Rozporządzenia w sprawie zasad przydziału uprawnień do emisji na lata 2021-2030

Komisja Europejska na swoich stronach internetowych opublikowała projekt Rozporządzenia w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. FAR - Free Allocation Rules). Pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5486983_en...

więcej »