Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Przypomnienie o konieczności złożenia do 31 marca 2019 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2018 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1201, dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania...

więcej »

Komunikat

Informujemy, że zgodnie z decyzją dyrektora IOŚ-PIB dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w IOŚ-PIB.  W związku z powyższym, w dniu 24 grudnia br. świadczenie usług wsparcia technicznego przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami na rzecz użytkowników Rejestru Unii nie będzie realizowane. W tym dniu przetwarzanie...

więcej »

Nowy kalendarz aukcji dla polskich uprawnień EUA i EUAA na 2019 r. opublikowany przez giełdę EEX

W dniu 13 grudnia 2018 r. Komisja Europejska poinformowała w komunikacie, że giełda EEX opublikowała kalendarz aukcji dla polskich uprawnień EUA i EUAA na następny rok. Przedmiotem sprzedaży ma być w sumie 116,957 mln uprawnień EUA oraz 112,5 tys. uprawnień EUAA, z zastrzeżeniem jednak, że wolumen dla uprawnień EUA w okresie od września do grudnia...

więcej »

Raport z rynku CO2 – listopad 2018

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – listopad 2018”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w listopadzie oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 5 grudnia 2018 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła ostatnią w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 543 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 442 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Lotnictwo – wdrożenie zasad monitorowania i raportowania emisji dwutlenku węgla z działań lotniczych na potrzeby mechanizmu Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)

W dniu 28 listopada 2018 r., rozpoczął się proces konsultacji społecznych projektu legislacyjnego opublikowanego przez Komisję Europejską. Projekt ten przyjął formę rozporządzenia delegowanego Komisji, w zakresie którego ustanawia się przepisy prawa dotyczące monitorowania i raportowania emisji dwutlenku węgla pochodzących z działań lotniczych wymienionych...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 21 listopada 2018 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła przedostatnią w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 547 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 8 766 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA...

więcej »

Raport z rynku CO2 - październik 2018

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – październik 2018”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w październiku oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku...

więcej »

Komunikat w sprawie obowiązku przedłożenia informacji, o której mowa w art. 64 ust.1 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych za rok 2018

Przypominamy, iż na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2018, poz. 1201, dalej „ustawa”), prowadzący instalację, któremu przydzielono uprawnienia do emisji, ma obowiązek przedłożyć Krajowemu ośrodkowi w terminie od dnia 15 listopada do dnia 31 grudnia każdego...

więcej »