Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Wykaz projektów wspólnych wdrożeń (JI)

Krajowy ośrodek, realizując swoje zadania wynikające z art. 2 ust. 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy*, które dotyczą prowadzenia wykazu projektów wspólnych wdrożeń realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadających listy popierające lub zatwierdzające, zamieścił odpowiednie wykazy na swojej stronie internetowej.*Ustawa z dnia 17 lipca 2009...

więcej »

Informacja o wydanych uprawnieniach

W dniach 19-20 kwietnia 2010 roku KASHUE wydało na konta 798 instalacji 200 779 864 uprawnienia do emisji CO2. Dla 30 instalacji wymienionych na liście wg Rozporządzenia Rady Ministrów  z dn. 1.07.2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami...

więcej »

Wydanie uprawnień na rok 2010

Szanowni Państwo, W związku z opublikowaniem dnia 19 kwietnia br. przez Komisję Europejską informacji o zatwierdzeniu nowego Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na lata 2008-2012, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 20 kwietnia br.) rozpocznie się proces wydawania uprawnień do emisji na...

więcej »

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 19.04.2010 r. w sprawie polskiego Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na lata 2008-2012

W dniu 19.04.2010 r. Komisja Europejska wydała decyzję dotyczącą krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgłoszonego przez Polskę dnia 8 kwietnia 2010 r. zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. W decyzji tej Komisja Europejska nie zgłosiła zastrzeżeń w odniesieniu do krajowego planu rozdziału uprawnień. Krajowy...

więcej »

Zawieszenie akredytacji

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31.03.2010 r. zawieszono akredytację weryfikatorowi instytucjonalnemu GHG (na wniosek weryfikatora) – Germanischer Lloyd Industrial Services Polska Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa w całym zakresie akredytacji:PL-VG-0006 do dnia 05.03.2011 r. tj. do końca ważności akredytacji.

więcej »

Najnowsze opracowanie KASHUE-KOBiZE

W dniu 17 grudnia 2008 r. osiągnięto porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej w  sprawie  przyjęcia  pakietu  rozwiązań  legislacyjnych  zmierzających do kontrolowania i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej, określanych jako pakiet energetyczno-klimatyczny. Głównym celem pakietu energetyczno-klimatycznego...

więcej »

Zbieranie danych z dodatkowych działalności zgodnie z art. 9a Dyrektywy 2009/29/WE

W związku z  koniecznością pozyskania danych o emisjach z dodatkowych działalności i dodatkowych gazów objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji od 2013 roku zgodnie z art. 9a dyrektywy 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego...

więcej »

ROZLICZENIE EMISJI ZA ROK 2009

W związku z działaniami mającymi zapobiec umarzaniu uprawnień i jednostek Kioto, które wcześniej zostały użyte do rozliczenia emisji we wspólnotowym systemie handlu emisjami Komitet ds. Zmian Klimatu w dniu 18 marca br. powziął decyzję o zablokowaniu transakcji umorzenia w systemach rejestrowych państw Unii Europejskiej.Emisja za rok 2009 będzie mogła...

więcej »

Ostateczny termin nadsyłania zweryfikowanych raportów rocznych emisji CO2 za 2009 rok

Szanowni Państwo,  Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji przypomina, że zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2004 nr 281 poz. 2784 z późn. zm.), każdy prowadzący instalację objętą wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami...

więcej »

Konsultacje Projektu Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 z dnia 15 marca 2010 r.

Zgodnie z przepisami art. 9 ust. 2 pkt 4 i 5, art. 14 ust. 4 oraz art. 17 ustawy z 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, a także w odwołaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

więcej »

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY