Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Projekt KPRU na lata 2008-2012

Komisja Europejska Decyzją z dnia 11.12.2009 r. odrzuciła Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień (KPRU) na lata 2008-2012 przesłany przez Polskę w czerwcu 2006 r. Jednocześnie zobowiązała Polskę do złożenia nowego Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na 2008-2012. W związku z tym Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE), na podstawie...

więcej »

Pilna informacja

Krajowy Administrator informuje, że do użytkowników polskiego Rejestru została przesłana elektroniczna wiadomość zawierająca nieprawdziwą informację. Bardzo prosimy zignorować maila zatytułowanego „System Handlu Emisjami (EU ETS) - Nowy srodek bezpieczeństwa” i nie podejmować żadnych działań. Jest to próba wyłudzenia poufnych informacji.O dalszych działaniach...

więcej »

Decyzja Komisji z dnia 24 grudnia 2009 r.

Decyzja Komisji z dnia 24 grudnia 2009 r. ustalająca zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki (Dz. Urz. UE L 1 z dn. 5.01.2010 r. str. 10)Wersja polska (pdf)Wersja angielska (pdf)

więcej »

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w roku 2007 do raportowania

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji zamieszcza dokument "Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2007 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2010" Plik znajduje się w dziale "Materiały do pobrania"

więcej »

Decyzja KE z dnia 11.12.2009 r. w sprawie polskiego KPRU na lata 2008-2012

Komunikat w sprawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 11 grudnia 2009 r. dotyczącej krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgłoszonego przez Polskę zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Na mocy art. 1 decyzji Komisji Europejskiej z dnia 11 grudnia 2009 r. dotyczącej krajowego planu rozdziału uprawnień...

więcej »

Pakiet energetyczno-klimatyczny – seminarium w zakresie systemu handlu emisjami

W dniu 11 grudnia 2009 r. wspólnie z Ministerstwem Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) zorganizował seminarium poświęconą kwestiom związanym z zagadnieniami pakietu energetyczno-klimatycznego. W spotkaniu, które odbyło się w Ministerstwie Środowiska uczestniczyło ponad sto osób, reprezentujących głównie sektory...

więcej »

Debata o PAKIECIE ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNYM 18.11.2009

W dniu 18 listopada 2009 r. Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) wraz z Instytutem na rzecz Ekorozwoju (InE) zorganizował konferencję poświęconą wdrażaniu Pakietu energetyczno-klimatycznego w obszarze EU ETS i non ETS pt. "Droga ku efektywnemu wdrażaniu pakietu energetyczno-klimatycznego".W trakcie konferencji zaprezentowano...

więcej »

Zaproszenie na debatę o PAKIECIE ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNYM 18.11.2009

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) wraz z Instytutem na rzecz Ekorozwoju (InE) zapraszają do udziału w konferencji poświęconej wdrażaniu Pakietu energetyczno-klimatycznego w obszarze EU ETS i non ETS "Droga ku efektywnemu wdrażaniu pakietu energetyczno-klimatycznego"Data: 18 listopada 2009, w godzinach 10:30-14:00;Miejsce:...

więcej »

Włączenie sektora lotnictwa cywilnego do wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)

W związku z bieżącymi pracami dotyczącymi włączenia sektora lotnictwa cywilnego do wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, że na stronie internetowej Krajowego Administratora został utworzony nowy dział poświęcony operatorom statków powietrznych. Obowiązek...

więcej »

Wyrok w sprawie decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej KPRU na lata 2008-2012

Wyrokiem z dnia 23 września 2009 r. w sprawie Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Europejskiej (T-183/07), Sąd Pierwszej Instancji WE stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji na lata 2008-2012 notyfikowanego przez Rzeczpospolitą Polską.Sąd stwierdził, że narzucając, w ramach przeprowadzanej...

więcej »

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY