Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Zmiana formatu wniosków zgłaszanych do Krajowego Rejestru Uprawnień

Informujemy, że z dniem 20.10.2008r. ulega zmianie format wniosków o otwarcie rachunków i aktualizację danych w Krajowym Rejestrze Uprawnień.  Dotychczas używane formularze wniosków tracą ważność z dniem 31.10.2008r. i po upływie tego terminu nie będą przyjmowane i uwzględniane przez Krajowego Administratora. Nowe formularze dostępne są pod adresem: http://formularze.kashue.pl...

więcej »

Informacja na temat rozporządzenia w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji

Krajowy Administrator uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska znajduje się tekst, podpisanego przez Ministra Środowiska w dniu 12 września 2008 r., rozporządzenia w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Przedmiotowe rozporządzenie zostało...

więcej »

Połączenie z Międzynarodowym Dziennikiem Transakcji (ITL)

W związku z planowanym połączeniem rejestrów państw członkowskich oraz Niezależnego Wspólnotowego Dziennika Transakcji (CITL) z Międzynarodowym Dziennikiem Transakcji (ITL) Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, że od godziny 17:00 dnia 3 października 2008 r. do godziny 8:00 w dniu 20 października 2008 r. zostanie...

więcej »

Informacje na temat wartości opałowych gazów

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl/she/informacje_stanowiska_interpretacje/index.shtml) został opublikowany  dokument uzupełniający do opracowania: Wartości opałowe (WO) i Wskaźniki emisji (WE) CO2 w 2005 r. do raportowania w ramach Wspólnotowego...

więcej »

Rozporządzenie w sprawie przyjęcia KPRU na lata 2008-2012

Krajowy Administrator Sytemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) informuje, iż w dniu 01.07.2008 r.  Rada Ministrów zatwierdziła projekt rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 we wspólnotowym systemie handlu uprawnianiem do emisji rozdzielający limity poziomu emisji dwutlenku...

więcej »

Usunięcie uprawnień z okresu 2005 – 2007

Zgodnie z artykułem 60 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2216 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L386 s.1-77) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) NR 916/2007...

więcej »

30.04.2008 – Ostateczny termin wykonania operacji umorzenia uprawnień w Krajowym Rejestrze.

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji przypomina, że  zgodnie z art.12 ust. 3 Dyrektywy 2003/87/WE w dniu 30 kwietnia 2008 r. mija ostateczny termin rozliczenia instalacji z emisji w okresie 2005 – 2007. Operację umorzenia uprawnień powinien wykonać prowadzący instalację zgodnie z art. 52 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2216/2004...

więcej »

Ostateczny termin nadsyłania zweryfikowanych raportów rocznych emisji CO2 za 2007 rok.

Szanowni Państwo,             Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji przypomina, że zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2004 nr 281 poz. 2784), każdy prowadzący instalację przedkłada Krajowemu Administratorowi, zweryfikowany...

więcej »

Komunikat ws. raportowania emisji CO2 za rok 2007.

W związku z licznymi pytaniami Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji prosi, aby w tabeli nr 5 rocznego raportu emisji CO2  za rok 2007, dotyczącej zestawienia wielkości emisji CO2  na podstawie systemu opłat za korzystanie ze środowiska,  zamieścić dane dotyczące roku 2006 oraz 2007. Zgodnie z pkt.1 ppkt 9 załącznika nr 12...

więcej »

Ruszyła nowa podstrona KASHUE dotycząca Mechanizmów Elastycznych –„JI/CDM”

Z przyjemnością pragniemy przedstawić Państwu nowy dział na stronie KASHUE dotyczący Mechanizmów Elastycznych, tj. Mechanizm Wspólnych Wdrożeń (JI – Joint Implementation) i Mechanizm Czystego Rozwoju (CDM – Clean Development Mechanizm). Mechanizmy te zostały wprowadzone Protokołem z Kioto i ich celem jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Stanowią...

więcej »

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY