Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 17 sierpnia 2016 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła w ramach rynku pierwotnego kolejną w 2016 roku aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 644 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 212 000 EUA. Popyt...

więcej »

Raport z rynku CO2 – lipiec 2016

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – lipiec 2016”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w lipcu, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego...

więcej »

Informacja na temat terminu składania wniosków o wydanie „nowego zezwolenia” na emisję gazów cieplarnianych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1223 ze zm.) w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzący instalację jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o...

więcej »

Ogłoszenie o wynikach aukcji polskich uprawnień do emisji EUA z okresu rozliczeniowego 2013-2020

W dniu 20 lipca 2016 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła w ramach rynku pierwotnego kolejną w 2016 roku aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 407 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 11 230 000 EUA. Popyt...

więcej »

Raport z rynku CO2 - czerwiec 2016

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – czerwiec 2016”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w czerwcu, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Ogłoszenie o wynikach aukcji polskich uprawnień do emisji EUA z okresu rozliczeniowego 2013-2020

W dniu 22 czerwca 2016 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła w ramach rynku pierwotnego kolejną w 2016 roku aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 407 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 9 374 000 EUA. Popyt...

więcej »

Wskaźniki produktowe dla energii elektrycznej

W związku z powtarzającymi się pytaniami, kierowanymi do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBiZE, w zakresie emisji poszczególnych zanieczyszczeń przypadającej na 1 kWh produkcji energii elektrycznej, uprzejmie informujemy, że na stronie pod adresem: Materiały do pobrania/Wskaźnik emisyjności/Wskaźniki produktowe dla energii elektrycznej zostały...

więcej »

Raport z rynku CO2 – maj 2016

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – maj 2016”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w maju, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego...

więcej »

Zmiana harmonogramu aukcji polskich uprawnień do emisji

W dniu 25 maja br. Europejska Giełda Energii (EEX), która organizuje sprzedaż polskich uprawnień EUA na wspólnotowej platformie aukcyjnej, unieważniła aukcję polskich uprawnień EUA. Polska miała sprzedać na aukcji w dniu 25 maja br. 3 526 000 uprawnień EUA. W związku z powyższym, zgodnie z art. 7 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia...

więcej »

Ogłoszenie o wynikach aukcji polskich uprawnień do emisji EUA z okresu rozliczeniowego 2013-2020

Unieważnienie aukcji polskich uprawnień do emisji przeprowadzonej w dniu 25 maja 2016 r. W dniu 25 maja br. Europejska Giełda Energii (EEX), która organizuje sprzedaż polskich uprawnień EUA na wspólnotowej platformie aukcyjnej, unieważniła aukcję polskich uprawnień EUA. Polska miała sprzedać na aukcji w dniu 25 maja br. 3 526 000 uprawnień EUA. Powodem...

więcej »

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY