Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Brak dostępu do Rejestru Unii – wdrożenie nowej wersji oprogramowania

Administrator Rejestru informuje, że między godzinami 8:00 a 13:00 w dniu 1 marca 2017 r. (środa) dostęp do Rejestru Unii zostanie zawieszony. Planowana przerwa w funkcjonowaniu systemu związana jest z pracami mającymi na celu wdrożenie nowej wersji oprogramowania. Treść komunikatu w języku angielskim dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/clima/news/temporary-suspension-union-registry-software-upgrade-1st-march_en

więcej »

Nowy, jednolity międzysektorowy współczynnik korygujący (CSCF)

Informujemy, iż Komisja Europejska ponownie określiła jednolity międzysektorowy współczynnik korygujący (CSCF) na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE. Ponowne ustalenie CSCF wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawach połączonych C-191/14, C-192/14, C-295/14,C-389/14 I od C-391/14 do C-393/14, który to wyrok stwierdził...

więcej »

Nowe wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej

Na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2015 rok określono wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i TSP (pyłu całkowitego): ̶   na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach spalania paliw, ̶   na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej z uwzględnieniem energii elektrycznej...

więcej »

Szkolenie w zakresie Krajowej bazy o emisjach

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o bezpłatnym szkoleniu z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędzie się w dniu 28.02.2017 r. (wtorek). Szkolenie skierowane jest głównie do podmiotów, które na terenie swoich zakładów nie eksploatują instalacji...

więcej »

Raportu z rynku CO2 – styczeń 2017

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – styczeń 2017”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w styczniu oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu za 2016 rok do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędą się w dniach : 14.02.2017 r. (wtorek) 16.02.2017 r. (czwartek) Szkolenia są skierowane głównie do podmiotów, które na terenie swoich...

więcej »

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu za 2016 rok do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędą się w dniach : 7.02.2017 r. (wtorek) 9.02.2017 r. (czwartek) Szkolenia są skierowane głównie do podmiotów, które na terenie swoich...

więcej »

Przypomnienie o konieczności złożenia zweryfikowanego raportu za rok 2016 do 31 marca 2017 r.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 z późn. zm.) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania...

więcej »

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu za 2016 rok do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Uprzejmie informujemy, iż nie ma już wolnych miejsc na szkolenia z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, organizowane przez KOBiZE w dniu 02.02.2017 r. Informujemy również, że planowane są następne szkolenia w lutym br. O konkretnych terminach będziemy informować w oddzielnych...

więcej »

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY