Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 16 stycznia 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła pierwszą w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 10 328 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był...

więcej »

Raport z rynku CO2 – grudzień 2018

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – grudzień 2018”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w grudniu oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Cztery projekty rozporządzeń określających zasady funkcjonowania Rejestru Unii

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 9.01.2019 r. Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej cztery projekty aktów delegowanych:  - rozporządzenia delegowanego uzupełniającego Dyrektywę 2003/87/WE dotyczącego funkcjonowania Rejestru Unii w obrębie systemu handlu uprawnieniami do emisji - EU ETS...

więcej »

Projekt Rozporządzenia w sprawie zasad przydziału uprawnień do emisji na lata 2021-2030

Komisja Europejska na swoich stronach internetowych opublikowała finalny projekt Rozporządzenia w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. FAR - Free Allocation Rules). Projekt został przetłumaczony...

więcej »

Przypomnienie o konieczności złożenia do 31 marca 2019 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2018 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1201, dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania...

więcej »

Komunikat

Informujemy, że zgodnie z decyzją dyrektora IOŚ-PIB dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w IOŚ-PIB.  W związku z powyższym, w dniu 24 grudnia br. świadczenie usług wsparcia technicznego przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami na rzecz użytkowników Rejestru Unii nie będzie realizowane. W tym dniu przetwarzanie...

więcej »

Nowy kalendarz aukcji dla polskich uprawnień EUA i EUAA na 2019 r. opublikowany przez giełdę EEX

W dniu 13 grudnia 2018 r. Komisja Europejska poinformowała w komunikacie, że giełda EEX opublikowała kalendarz aukcji dla polskich uprawnień EUA i EUAA na następny rok. Przedmiotem sprzedaży ma być w sumie 116,957 mln uprawnień EUA oraz 112,5 tys. uprawnień EUAA, z zastrzeżeniem jednak, że wolumen dla uprawnień EUA w okresie od września do grudnia...

więcej »

Raport z rynku CO2 – listopad 2018

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – listopad 2018”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w listopadzie oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 5 grudnia 2018 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła ostatnią w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 543 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 442 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »