Jesteś tutaj:

Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji

Drukuj

Przypomnienie o konieczności złożenia zweryfikowanego raportu za rok 2016 do 31 marca 2017 r.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 z późn. zm.) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania...

więcej »

Zaktualizowane formularze planu monitorowania i raportu w zakresie udoskonaleń.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w zakładce „Materiały do pobrania”, kategorii „Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji”, podkategorii „Formularze do pobrania dla instalacji”, są dostępne zaktualizowane, elektroniczne formularze: planu monitorowania wielkości emisji dla instalacji (aktualizacja zapisów formularza,...

więcej »

Formularz planu poboru próbek

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w zakładce „Materiały do pobrania”, kategorii „Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji”, podkategorii „Formularze do pobrania dla instalacji”,  jest dostępny elektroniczny formularz planu poboru próbek, o którym mowa w art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie...

więcej »

Prawo

Wymogi dla prowadzących instalacje i operatorów statków powietrznych związane z monitorowaniem, raportowaniem i weryfikacją emisji gazów cieplarnianych w ramach EU ETS określają następujące akty prawne: Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r., Poz. 1223) Rozporządzenia Komisji...

więcej »

Wykaz akredytowanych weryfikatorów

Instalacje Poniżej przedstawiamy wykaz weryfikatorów, którzy przekazali informacje o akredytacji dotyczącej weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą do nowych weryfikatorów, którzy uzyskali akredytację zezwalającą na przeprowadzenie weryfikacji rocznych raportów oraz weryfikatorów...

więcej »

Informacja ogólna

Podstawowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji ma prowadzenie kompletnego, spójnego, przejrzystego i dokładnego monitorowania oraz wiarygodnej sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych. System ma zapewnić porównywalność emisji dwutlenku węgla w każdym państwie członkowskim UE. Reguły dotyczące...

więcej »

Tabele WO i WE

Prowadzący instalację wyznacza współczynniki obliczeniowe używane do wyznaczenia emisji jako wartości domyślne lub wartości oparte na analizie, zależnie od właściwego poziomu dokładności. Jeżeli prowadzący instalację wyznacza współczynniki obliczeniowe jako wartości domyślne, wówczas, zgodnie z wymogami dotyczącymi właściwego poziomu dokładności, określonymi...

więcej »

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY