Jesteś tutaj:

Krajowy Plan Inwestycyjny

Drukuj

Wykaz zadań inwestycyjnych KPI

Wykaz zadań inwestycyjnych Krajowego Planu Inwestycyjnego znajduje się na stronie Ministerstwa Środowiska http://archiwum.mos.gov.pl/artykul/5688_instalacje_wytwarzajace_energie_elektryczna/23065_bezplatne_uprawnienia_do_emisji_co2_dla_energetyki.html

więcej »

Derogacje dla instalacji

Liczbę przyznanych bezpłatnie uprawnień za lata 2013 – 2014 dla instalacji wytwarzających energię elektryczną określają rozporządzenia: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym...

więcej »

Informacja ogólna

Sprzedaż uprawnień w drodze aukcji jest domyślną metodą dystrybucji uprawnień do emisji dla instalacji uczestniczących w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Jednakże państwa członkowskie, których systemy energii elektrycznej spełniają kryteria w zakresie konieczności modernizacji, zgodnie z artykułem 10c. dyrektywy 2003/87/WE,...

więcej »

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY