Jesteś tutaj:

Non-ETS

Drukuj

Informacja ogólna

Pod pojęciem non-ETS rozumie się tę część krajowych emisji gazów cieplarnianych, które nie są objęte systemem ETS (ang. Emission Trading Scheme, system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych). Do emisji non-ETS zalicza się następujące sektory: transport, rolnictwo, odpady, emisje przemysłowe poza ETS oraz sektor komunalno-bytowy z budynkami,...

więcej »

Prawo

Zagadnienie emisji w non-ETS podlega regulacjom wynikającym z tzw. decyzji non-ETS (ang. ESD, Effort Sharing Decision), czyli decyzji 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących...

więcej »

Sprawozdawczość

Sprawozdawczość dotycząca krajowej rocznej emisji gazów cieplarnianych w non-ETS jest raportowana corocznie dla roku x-2. Uregulowania prawne określają zakres, sposoby i terminy dotyczące sprawozdawczości, która dotyczy zarówno wielkości emisji jak i działań państw członkowskich zmierzających do redukcji emisji w non-ETS poprzez wdrażanie odpowiednich...

więcej »

Mechanizmy elastyczności (rozliczanie emisji)

Ogłoszenie decyzji Komisji ws. wielkości emisji non-ETS w państwach członkowskich (więcej: Sprawozdawczość) rozpoczyna tzw. okres elastyczności, który trwa 4 miesiące i jest poświęcony na dokonanie rozliczeń emisji krajowych za dany rok rozliczeniowy. Decyzja non-ETS określa dopuszczalne sposoby elastycznego rozliczania wielkości emisji w non-ETS. W...

więcej »

Kontakt

Numer telefonu: 22 569 6548, 22 569 6540, 22 569 6542, 22 569 6583 E-mail: projekty@kobize.pl

więcej »