Jesteś tutaj:

Aktualności 2018

Drukuj

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 9 maja 2018 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 547 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 6 626 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był prawie...

więcej »

25 kwietnia br. Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy jako beneficjent projektu LIFE Climate CAKE PL wziął udział w Dniu Informacyjnym LIFE 2018, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Wydarzenie, którego organizatorem po raz jedenasty jest NFOŚiGW było niepowtarzalną okazją do zdobycia wiedzy na temat instrumentu finansowego Komisji Europejskiej, ale przede wszystkim dawało możliwość zaprezentowania projektu LIFE Climate CAKE PL. Projekt LIFE Climate CAKE PL został opracowany w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami...

więcej »

Przydział uprawnień do emisji w 2018 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym

W dniu 19.04.2018 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami wydał uprawnienia dla 75 instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na podstawie art. 10 c dyrektywy 2003/87/WE. Uprawnienia te są przydzielane prowadzącym instalacje w związku z poniesieniem nakładów finansowych...

więcej »

Rozliczenie emisji za 2017 rok

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 568), termin rozliczenia emisji za rok 2017 upływa z dniem 30 kwietnia 2018 r. Zgodnie z art. 104 ust. 1 ww. ustawy prowadzący instalację,...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 25 kwietnia 2018 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 547 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 9 233 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Raport z rynku CO2 – marzec 2018

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – marzec 2018”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w marcu oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Oferta pracy

KOBiZE poszukuje eksperta w zakresie modelowania sektora transportu do pracy w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w związku z realizacją projektu pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej” (w skrócie: LIFE Climate CAKE...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 11 kwietnia 2018 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 547 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 349 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Komunikat - 30 marca 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w IOŚ-PIB

Informujemy, że zgodnie z decyzją dyrektora IOŚ-PIB dzień 30 marca 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w IOŚ-PIB. W związku z powyższym, w tym dniu transakcje w Rejestrze Unii nie będą przetwarzane oraz nie będzie świadczone wsparcie dla użytkowników systemu. Prosimy o uwzględnienie tej informacji w planowanych przez Państwa transakcjach i...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 28 marca 2018 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 547 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 936 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY