Jesteś tutaj:

Aktualności 2018

Drukuj

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 25 kwietnia 2018 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 547 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 9 233 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Raport z rynku CO2 – marzec 2018

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – marzec 2018”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w marcu oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Oferta pracy

KOBiZE poszukuje eksperta w zakresie modelowania sektora transportu do pracy w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w związku z realizacją projektu pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej” (w skrócie: LIFE Climate CAKE...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 11 kwietnia 2018 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 547 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 349 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Komunikat - 30 marca 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w IOŚ-PIB

Informujemy, że zgodnie z decyzją dyrektora IOŚ-PIB dzień 30 marca 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w IOŚ-PIB. W związku z powyższym, w tym dniu transakcje w Rejestrze Unii nie będą przetwarzane oraz nie będzie świadczone wsparcie dla użytkowników systemu. Prosimy o uwzględnienie tej informacji w planowanych przez Państwa transakcjach i...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 28 marca 2018 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 547 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 936 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Przypomnienie o konieczności złożenia do 31 marca 2018 roku zweryfikowanego raportu rocznego na temat wielkości emisji CO2 za rok 2017 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568 ze zm.) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania...

więcej »

Raport z rynku CO2 – luty 2018

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – luty 2018”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w lutym oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 14 marca 2018 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła piątą w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 547 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 8 020 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Przydział uprawnień do emisji w roku 2018

W okresie od 22 do 28 lutego 2018 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami prowadził proces wydawania uprawnień do emisji. Zgodnie z generalną zasadą EU ETS co roku w lutym na rachunki prowadzących instalacje objęte systemem oraz operatorów statków powietrznych przekazywana jest bezpłatnie część uprawnień niezbędnych do rozliczenia emisji...

więcej »

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY