Jesteś tutaj:

Rejestr średnich źródeł spalania paliw (MCP)

Drukuj

Formularz dla organów ochrony środowiska

Prosimy o przekazywanie informacji na temat średnich źródeł spalania paliw poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go na adres rejestrMCP@kobize.pl. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową na adres rejestrMCP@kobize.pl  lub telefonicznie: 22 56 96 515, 22 56 96 574, 22 56 96 545. Pismo KOBiZE Formularz dla organów ochrony...

więcej »

Informacja ogólna

Rejestr średnich źródeł spalania paliw (MCP) dotyczy źródeł o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, w tym ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm., zwanej dalej ustawą...

więcej »

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY