Jesteś tutaj:

Kontakt

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

 

Kierownicy KOBiZENumer telefonuNumer wewnętrznyE-maile
1 Kierownik - Paweł Mzyk (22) 56 96 511 sekretariat@kobize.pl
2 Z-ca Kierownika - Marek Rembisz
3 Z-ca Kierownika - Monika Sekuła
4 Z-ca Kierownika - Anna Paczosa
Sekretariat
FAX (22) 56 96 500  
 
Infolinia systemu Krajowej bazy +48 22 5696596
(dostępny w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00)
pomoc@krajowabaza.kobize.pl
 
ZespółNumer telefonuNumer wewnętrznyE-maile
Zespół Administracyjny (22) 56 96 506, 507, 508  
Zespół Inwentaryzacji i Raportowania Emisji (22) 56 96 517, 516, 518 inwentaryzacja@kobize.pl
Zespół Systemów Informatycznych (22) 56 96 530, 531, 533  
Zespół Zarządzania Krajową Bazą (22) 56 96 571, 545, 574 krajowabaza@kobize.pl
Zespół Instrumentów Polityki Klimatycznej (22) 56 96 542, 548, 583 projekty@kobize.pl
Zespół Rejestrów (22) 833 24 84   rejestr@kobize.pl
Zespół Strategii, Analiz i Aukcji (22) 56 96 575, 577, 589 strategie@kobize.pl
Zespół Monitorowania i Weryfikacji Emisji (22) 56 96 525, 526, 567 roczne_raporty@kobize.pl
Zespół Rozdziału Uprawnień (22) 56 96 560, 563, 565 ksw@kobize.pl
Zespół Prawny (22) 56 96 594, 551, 553  

 

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY