Jesteś tutaj:

Kontakt

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

Infolinia Krajowej bazy: 22 569 6596 (dostępna w dni robocze w godzinach 9:00 - 15:00)
Kierownicy KOBiZENumer telefonuE-mail
1 Kierownik - Paweł Mzyk 22 569 6511 sekretariat@kobize.pl
2 Z-ca Kierownika - Marek Rembisz
3 Z-ca Kierownika - Monika Sekuła
4 Z-ca Kierownika - Anna Paczosa
Sekretariat
FAX 22 569 6500  
 
Infolinia systemu Krajowej bazy 22 569 6596
(dostępny w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00)
pomoc@krajowabaza.kobize.pl
 
ZespółNumer telefonuE-mail
Zespół Administracyjny 22 569 6506,
22 569 6507,
22 569 6508
 
Zespół Inwentaryzacji i Raportowania Emisji 22 569 6517,
22 569 6518,
22 569 6519
inwentaryzacja@kobize.pl
Zespół Systemów Informatycznych 22 462 8150,
22 462 8160,
22 462 8162
 
Zespół Zarządzania Krajową Bazą 22 569 6571,
22 569 6545,
22 569 6574
krajowabaza@kobize.pl
Zespół Instrumentów Polityki Klimatycznej 22 569 6542,
22 569 6548,
22 569 6583
projekty@kobize.pl
Zespół Rejestrów 22 833 2484 rejestr@kobize.pl
Zespół Strategii, Analiz i Aukcji 22 569 6575,
22 569 6577,
22 569 6589
strategie@kobize.pl
Zespół Monitorowania i Weryfikacji Emisji 22 569 6567,
22 569 6526,
22 569 6581,
22 569 6564,
22 569 6595
roczne_raporty@kobize.pl
Zespół Rozdziału Uprawnień 22 569 6563,
22 569 6572,
22 569 6584
ksw@kobize.pl
Zespół Prawny 22 462 8172,
22 462 8174
 

 

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY