Aktualności

Print

Raport z rynku CO2 - październik 2018

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – październik 2018”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w październiku oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku...

read more »

Komunikat w sprawie obowiązku przedłożenia informacji, o której mowa w art. 64 ust.1 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych za rok 2018

Przypominamy, iż na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2018, poz. 1201, dalej „ustawa”), prowadzący instalację, któremu przydzielono uprawnienia do emisji, ma obowiązek przedłożyć Krajowemu ośrodkowi w terminie od dnia 15 listopada do dnia 31 grudnia każdego...

read more »

Komunikat dla użytkowników Rejestru Unii w związku z ustanowieniem dnia 12 listopada br. Świętem Narodowym

Informujemy, że w dniu 12 listopada 2018 r. (Święto Narodowe zgodnie z ustawą) Rejestr Unii będzie przetwarzał transakcje i funkcjonował jak w dzień roboczy. Usługa wsparcia technicznego dla użytkowników będzie dostępna w godzinach 8:30 – 16:30 pod numerem telefonu +48 22 833 24 84 lub poprzez pocztę elektroniczną rejestr@kobize.pl.

read more »

Lotnictwo – zmiana zasad monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji z działań lotniczych objętych systemem handlu uprawnienia do emisji

W dniu 29 października 2018 r., rozpoczął się proces konsultacji społecznych dwóch projektów legislacyjnych opublikowanych przez Komisję Europejską. Projekty te przyjęły formę rozporządzeń wykonawczych, w zakresie których ustanawia się przepisy prawa dotyczące monitorowania, raportowania oraz weryfikacji emisji dwutlenku węgla pochodzących z działań...

read more »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 7 listopada 2018 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 547 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 528 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był...

read more »

Projekt Rozporządzenia w sprawie zasad przydziału uprawnień do emisji na lata 2021-2030

Komisja Europejska na swoich stronach internetowych opublikowała projekt Rozporządzenia w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. FAR - Free Allocation Rules). Pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5486983_en...

read more »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 24 października 2018 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 547 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 14 635 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA...

read more »

Raport z rynku CO2 - wrzesień 2018

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – wrzesień 2018”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER we wrześniu oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

read more »

Kwalifikacja instalacji do ETS- wyjaśnienia

W związku z pytaniami kierowanymi do Krajowego ośrodka dotyczącymi zasad kwalifikacji instalacji do systemu EU ETS, i znaczenia w tym kontekście sposobu kwalifikacji instalacji objętej systemem na gruncie innych pozwoleń środowiskowych, w szczególności na gruncie pozwolenia zintegrowanego i pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, zwracamy...

read more »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 10 października 2018 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 547 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 855 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA...

read more »

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY