Jesteś tutaj:

Wielkość emisji w 2017 roku w EU ETS

Print

W związku z zakończeniem okresu przekazywania zweryfikowanych raportów rocznych na temat wielkości emisji CO2 za 2017 rok z instalacji i od operatorów statków powietrznych uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) Krajowy ośrodek przedstawia krótkie, tabelaryczne, podsumowanie wielkości emisji CO2 w 2017 roku w podziale na poszczególne branże. W celu porównania przedstawiono również dane o wielkości emisji CO2 w 2016 roku. Sumaryczna wielkość emisji CO2 objętej EU ETS w 2017 roku wyniosła 203 110 411 Mg CO2 i w porównaniu do emisji w 2016 roku wzrosła o 2,17 %. Największe wzrosty odnotowano dla operatorów statków powietrznych oraz w hutnictwie żelaza i stali, hutnictwie metali nieżelaznych i przemyśle mineralnym. Znaczące zmniejszenie emisji odnotowano dla elektrociepłowni przemysłowych oraz dla przemysłu papierniczego.

 

Tabela ─ Wielkość emisji CO2 w latach 2016 - 2017 objętej EU ETS.

BranżaEmisja CO2 [Mg]
20162017

Elektrownie zawodowe

110 388 473

111 896 033

Elektrociepłownie zawodowe

23 278 606

23 700 907

Ciepłownie zawodowe

6 791 342

7 042 429

Elektrociepłownie przemysłowe

7 390 520

6 693 513

Hutnictwo żelaza i stali

8 190 292

9 133 247

Hutnictwo metali nieżelaznych

1 423 837

1 831 031

Przemysł cementowy

9 701 811

10 269 800

Przemysł cukrowniczy

1 169 998

1 230 598

Przemysł chemiczny

10 100 345

10 281 867

Przemysł drewnopochodny

392 325

391 839

Przemysł koksowniczy

2 242 002

2 241 453

Przemysł mineralny

28 205

32 655

Przemysł pozostały

2 271 455

2 406 524

Przemysł rafineryjny

8 328 683

8 702 701

Przemysł szklarski

1 841 656

1 950 267

Przemysł wapienniczy

1 755 084

1 800 631

Przemysł ceramiczny

1 006 346

1 055 328

Przemysł papierniczy

1 750 746

1 505 873

Suma

198 051 726

202 166 696

Operatorzy statków powietrznych

749 946

943 715

Suma (z lotnictwem)

198 801 672

203 110 411

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY