Jesteś tutaj:

Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2014 opublikowane w kwietniu 2016 r.

Print

Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOX, CO I Pyłu całkowitego dla energii elektrycznej opublikowane w roku 2016

W związku z powtarzającymi się pytaniami, kierowanymi do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBiZE, w zakresie emisji poszczególnych zanieczyszczeń przypadającej na 1 kWh produkcji energii elektrycznej zostały przygotowane dwa materiały opracowane dla Ministerstwa Środowiska na podstawie danych zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok.

Pierwszy materiał WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok zawiera:

  • wskaźnik emisji CO2 na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach spalania paliw,
  • wskaźnik emisji CO2 na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej z uwzględnieniem energii elektrycznej dostarczonej do sieci z elektrowni wodnych i wiatrowych i z uwzględnieniem strat, czyli u odbiorcy końcowego,
  • wskaźnik emisji CO2 na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach spalania paliw objętych systemem EU ETS  i emisji wynikającej z raportów przekazanych w ramach tego systemu,
  • wskaźnik emisji CO2 na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach spalania paliw objętych systemem EU ETS i emisji wynikającej z raportów przekazanych w ramach tego systemu z uwzględnieniem energii elektrycznej dostarczonej do sieci z elektrowni wodnych i wiatrowych i z uwzględnieniem strat, czyli u odbiorcy końcowego.

Drugi materiał WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO2, NOx, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ  na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok zawiera wskaźniki emisji SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach spalanie paliw.

  1. Wskaźniki emisyjności CO2 dla energii elektrycznej u odbiorców końcowych
  2. Wskaźniki emisyjności SO2, NOX, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej