Jesteś tutaj:

Tryb wprowadzania raportu do Krajowej bazy

Drukuj

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.11.2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1187) raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl, w trybie bezpośredniego połączenia z systemem teleinformatycznym, po zarejestrowaniu podmiotu korzystającego ze środowiska w Krajowej bazie i po zalogowaniu się do Krajowej bazy za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.

Przepisy nie wprowadzają obowiązku przekazywania do KOBiZE raportu lub informacji o wprowadzeniu raportu do Krajowej bazy (potwierdzenia) w postaci papierowej.

W związku z powyższym prosimy nie przesyłać do KOBiZE papierowej wersji raportu, czy potwierdzenia wprowadzenia raportu.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY