Jesteś tutaj:

Materiały do pobrania w kategorii: Wskaźniki emisyjności

Drukuj

Wskaźniki produktowe dla energii elektrycznej

W Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBiZE, opracowywane są wskaźniki produktowe w zakresie emisji poszczególnych zanieczyszczeń przypadającej na jednostkę produkcji energii elektrycznej.

Wskaźniki mogą być wykorzystywane między innymi do wyliczania osiągniętej redukcji emisji zanieczyszczeń czy oceny emisyjności instalacji na tle średniego wskaźnika krajowego.

Z reguły wskaźniki te są stosowane do oceny sytuacji w roku następującym po roku sprawozdawczym, którego dotyczą wskaźniki.


Lp. Nazwa pliku
1 Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej opublikowane w kwietniu 2016 r.
2 Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej opublikowane w lutym 2017 r.
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY