W nawiązaniu do komunikatu Komisji Europejskiej, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zawiadamia, że informacje na temat wielkości zweryfikowanych emisji za rok 2014 zostaną opublikowane...Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska ukazał się Komunikat w sprawie trwających konsultacji publicznych projektów rozporządzeń. W projektach rozporządzeń została określona liczba uprawnień do emisji dla poszczególnych instalacji, która zostanie wydana na...


ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

tel. (22) 5696-506
tel. (22) 5696-511
faks (22) 5696-500