Aktualności

Drukuj

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 29 marca 2017 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła pierwszą w 2017 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 5 738 500 EUA (najwyższy wolumen sprzedawany przez Polskę na pojedynczej aukcji w historii). Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez...

więcej »

Ponowne przypomnienie o konieczności złożenia zweryfikowanego raportu za rok 2016 do 31 marca 2017 r.

 Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami ponownie przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 z późn. zm., dalej jako: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu...

więcej »

Wznowienie aukcji organizowanych przez Polskę na platformie EEX

Polska podpisała umowę na sprzedaż uprawnień do emisji ze wspólną platformą aukcyjną giełdy EEX. W związku z powyższym, w dniu 15 marca 2017 r. giełda EEX opublikowała nowy kalendarz aukcji polskich uprawnień EUA na 2017 r. (link). Planowany do sprzedaży w 2017 r. wolumen ma wynieść blisko 85,88 mln uprawnień EUA (14,99 mln niesprzedanych w 2016 r....

więcej »

Raport z rynku CO2 – luty 2017

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – luty 2017”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w lutym oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i...

więcej »

Tryb wprowadzania raportu do Krajowej bazy

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.11.2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1187) raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl,...

więcej »

Brak dostępu do Rejestru Unii – wdrożenie nowej wersji oprogramowania

Administrator Rejestru informuje, że między godzinami 8:00 a 13:00 w dniu 1 marca 2017 r. (środa) dostęp do Rejestru Unii zostanie zawieszony. Planowana przerwa w funkcjonowaniu systemu związana jest z pracami mającymi na celu wdrożenie nowej wersji oprogramowania. Treść komunikatu w języku angielskim dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/clima/news/temporary-suspension-union-registry-software-upgrade-1st-march_en

więcej »

Nowy, jednolity międzysektorowy współczynnik korygujący (CSCF)

Informujemy, iż Komisja Europejska ponownie określiła jednolity międzysektorowy współczynnik korygujący (CSCF) na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE. Ponowne ustalenie CSCF wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawach połączonych C-191/14, C-192/14, C-295/14,C-389/14 I od C-391/14 do C-393/14, który to wyrok stwierdził...

więcej »

Nowe wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej

Na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2015 rok określono wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i TSP (pyłu całkowitego): ̶   na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach spalania paliw, ̶   na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej z uwzględnieniem energii elektrycznej...

więcej »

Szkolenie w zakresie Krajowej bazy o emisjach

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o bezpłatnym szkoleniu z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędzie się w dniu 28.02.2017 r. (wtorek). Szkolenie skierowane jest głównie do podmiotów, które na terenie swoich zakładów nie eksploatują instalacji...

więcej »

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY