Jesteś tutaj:

Informacja ogólna

Drukuj

Pod pojęciem non-ETS rozumie się tę część krajowych emisji gazów cieplarnianych, które nie są objęte systemem ETS (ang. Emission Trading Scheme, system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych). Do emisji non-ETS zalicza się następujące sektory: transport, rolnictwo, odpady, emisje przemysłowe poza ETS oraz sektor komunalno-bytowy z budynkami, małymi źródłami, gospodarstwami domowymi, usługami itp. Wielkość emisji zaliczanych do non-ETS jest w Polsce mniej więcej podobna do wielkości emisji w ETS, natomiast w całej Unii Europejskiej udział emisji non-ETS stanowi ok. 55% wielkości emisji całkowitej.

Konieczność redukcji emisji w sektorach non-ETS wynika z przyjęcia w Unii Europejskiej pakietu energetyczno-klimatycznego do 2020 r. W przeciwieństwie do ETS, który dotyczy bezpośrednio wielkości emisji z poszczególnych instalacji, wielkości emisji non-ETS określa się na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej. Przyznana Polsce wielkość emisji w okresie 2013-2020 wynosi +14% w stosunku do roku 2005. W związku z tym, że non-ETS dotyczy emisji krajowych, sprawozdawczość i rozliczanie się z corocznych wielkości emisji w non-ETS spoczywa na stronie rządowej.

Do rozliczania emisji krajowych z sektorów non-ETS służą jednostki rocznych limitów emisji (ang. Annual Emission Allocation, AEA).  1 AEA = 1 t CO2 ekw.

W ograniczonym zakresie dozwolone jest również wykorzystanie jednostek CER/ ERU (do 3% emisji gazów cieplarnianych w 2005 r.).

 

Uwaga: Przycisk [non-ETS – schemat] pozwala na obejrzenie prezentacji w programie Prezi. Prezentację najlepiej oglądać w trybie pełnoekranowym (ikonka „Fullscreen”), który należy zaakceptować, aby móc ją wyświetlać za pomocą strzałek lub klawisza „spacja”.

 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU

Tagi: non-ETS nETS ESD AEA rolnictwo transport odpady limit 14% limit emisji pakiet energetyczno-klimatyczny