Jesteś tutaj:

Harmonogram aukcji

Drukuj

Aktualizacja kalendarza aukcji na 2016 rok

W dniu 22 sierpnia 2016 r. dokonano aktualizacji kalendarza aukcji na 2016 r. w efekcie podpisania umowy z nowo wybranym operatorem wspólnej docelowej platformy aukcyjnej (kontrakt na wspólną platformę tymczasową wygasł w dniu 22 sierpnia). Przetarg ponownie wygrała giełda EEX, o czym poinformowano w dniu 15 lipca 2016 r.  Kontrakt pomiędzy Komisją Europejską (reprezentującą 25 państw czł. UE) a platformą docelową został zawarty na okres maksymalnie 5 lat. Ostatnia aukcja unijna zgodnie z poprzednią umową z tymczasową platformą aukcyjną została przeprowadzana w dniu 18 sierpnia 2016 r. Natomiast aukcje unijne rozpoczęte od dnia 5 września 2016 r. odbyły się na warunkach nowej umowy na platformę docelową. Aukcje unijnych uprawnień EUA pierwotnie zaplanowane od 22 sierpnia do 1 września br. wedle poprzedniego kalendarza aukcji na 2016 r. nie odbyły się. Wszystkie niesprzedane w tym okresie wolumeny uprawnień zostały rozdysponowane na pozostałe w 2016 r. aukcje uprawnień już wedle zaktualizowanego kalendarza na 2016 r.

Pierwotnie, sprzedaż blisko 40,55 mln polskich uprawnień EUA w drodze 12 aukcji zaplanowano w okresie od 3 lutego do 7 grudnia 2016 r. Jednak wygaśnięcie umowy między Komisją Europejską a tymczasową platformą aukcyjną giełdy EEX w dniu 22 sierpnia 2016 r. nałożyła na Polskę obowiązek podpisania nowej umowy z operatorem nowej docelowej platformy aukcyjnej, giełdą EEX. Negocjacje w sprawie podpisania umowy pomiędzy Polską a giełdą EEX spowodowały, że wszystkie aukcje polskich uprawnień zaplanowane po 22 sierpnia, tj. od dnia 14 września do 7 grudnia 2016 r. nie znalazły się w nowym (podlegającym pod warunki nowej umowy pomiędzy Komisją a giełdą EEX) kalendarzu aukcji na 2016 r. Dopiero po podpisaniu nowej umowy pomiędzy Polską a giełdą EEX, aukcje polskich uprawnień EUA będą mogły być kontynuowane, a wielkość wolumenu równomiernie rozdzielona pomiędzy wszystkie polskie aukcje zaplanowane do końca 2016 r. według zaktualizowanego kalendarza aukcji. Z uwagi na powyższe aukcje polskich uprawnień EUA zaplanowane pierwotnie w dniu 14 września oraz 12 października 2016 r. nie odbyły się. Organizacja kolejnych aukcji, zaplanowana pierwotnie na dzień 9 listopada oraz 7 grudnia 2016 r. uzależniona jest od podpisania nowej umowy pomiędzy Polską, a giełdą EEX.

Kalendarz aukcji unijnej i niemieckiej

 

Kalendarz aukcji na 2016 rok

27 listopada 2015 r. niemiecka giełda EEX oraz brytyjska ICE/ECX opublikowały kalendarz aukcji dla uprawnień EUA oraz EUAA na 2016 rok. Ustalenie harmonogramu aukcji poprzedziły konsultacje giełdy EEX z Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Aukcje organizowane przez 25 państw na Unijnej platformie aukcyjnej EEX

Aukcje uprawnień EUA organizowane przez Komisję Europejską w imieniu 25 państw członkowskich (z uwzględnieniem Chorwacji) na platformie niemieckiej giełdy EEX będą odbywać się trzy razy w tygodniu, tj. w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek, od 11 stycznia do 15 grudnia 2016 r. Z kolei sprzedaż lotniczych uprawnień EUAA rozpocznie się 20 stycznia i będzie organizowana w środy. Zgodnie z kalendarzem aukcji opublikowanym na stronach giełdy EEX, w 2016 r. przedmiotem sprzedaży będzie blisko 448,7 mln uprawnień EUA oraz 4,1 mln uprawnień EUAA. Należy pamiętać, że wśród państw sprzedających uprawnienia w 2016 r. mogą się znaleźć również kraje EFTA (Norwegia, Islandia i Lichtenstein), które do tej pory nie dopełniły wszystkich formalności administracyjnych niezbędnych do sprzedaży na platformie przejściowej.

Tabela 1. Terminy aukcji oraz całkowite wolumeny sprzedawanych uprawnień EUA i EUAA w 2016 r.

L.p.

Platforma aukcyjna

Państwa Członkowskie UE

Terminy, w których odbywają się aukcje uprawnień EUA

Całkowity wolumen uprawnień do sprzedaży na aukcjach w 2016 r. (w mln)

EUA

EUAA

EUA

EUAA

1

EEX

25 P. czł., bez krajów EFTA

Co tydzień w: poniedziałki, wtorki
i czwartki

(od 11 stycznia do 15 grudnia 2016 r.)

6 aukcji -
od 20 stycznia do 23 listopada 2016 r.

448,698

4,099

2

EEX

Polska
(opt-out)

Raz na 4 tygodnie
w środy (od 3 lutego do 7 grudnia 2016 r.)

1 aukcja w dniu 17 lutego 2016 r.

40,549

0,120

3

EEX

Niemcy
(opt-out)

Co tydzień w piątki

(od 15 stycznia do
16 grudnia 2016 r.)

1 aukcja w dniu 13 kwietnia 2016 r.

160,770

0,857

4

ICE/ECX

Wielka Brytania
(opt-out)

Co 2 tygodnie w środy

(od 13 stycznia do 14 grudnia 2016 r.)

1 aukcja w dniu 26 października 2016 r.

83,747

0,921

Źródło: Opracowanie własne KOBiZE na podstawie opublikowanych kalendarzy aukcji giełd EEX oraz ICE

 

Aukcje organizowane przez Polskę na platformie EEX

Polska, jako jedno z trzech państw z grupy „opt-out”, do czasu wyłonienia docelowej platformy sprzedaż swoich uprawnień EUA oraz EUAA realizuje za pośrednictwem giełdy EEX. Aukcje polskich uprawnień EUA odbywają się raz na 4 tygodnie w okresie od 3 lutego do 7 grudnia 2016 r. (w sumie 12 aukcji). W sumie Polska w 2016 r. sprzeda na aukcjach blisko 40,55 mln uprawnień EUA, a aukcja 0,12 mln uprawnień lotniczych EUAA już się odbyła - w dniu 17 lutego 2016 r. 

 

Tabela 2. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA na 2016 r.

Aukcje Data wg kalendarza EEX na 2016 r. Wolumen uprawnień EUA/EUAA na pojedynczą aukcję Godzina
PL EUA


3 lutego

3 526 0009:00-11:00

 (środa)

2 marca
30 marca
27 kwietnia
25 maja
22 czerwca 4 407 500
20 lipca
17 sierpnia 2 644 500
14 września 4 407 500
12 października 3 526 000
9 listopada
7 grudnia 3 526 500
PL EUAA 17 lutego 120 000

9:00-11:00

(środa)


Aukcje organizowane przez Niemcy na platformie EEXŹródło: opracowanie własne na podstawie kalendarza aukcji EEX

Niemcy będą przeprowadzać swoje aukcje za pośrednictwem giełdy EEX w każdy piątek w okresie od 15 stycznia do 16 grudnia 2016 r. W tym czasie przedmiotem sprzedaży będzie 160,77 mln uprawnień EUA oraz blisko 0,86 mln uprawnień EUAA.

 

Aukcje organizowane przez Wielką Brytanię na platformie ICE/ECX

Giełda ICE/ECX z siedzibą w Londynie sprzedaje uprawnienia EUA w imieniu Wielkiej Brytanii. Aukcje uprawnień EUA odbywać się będą raz na 2 tygodnie w środy poczynając od dnia 13 stycznia do dnia 14 grudnia 2016 r. Natomiast sprzedaż uprawnień EUAA odbędzie się tylko w jednym dniu – 26 października 2016 r. W sumie Wielka Brytania w 2016 r. sprzeda na aukcjach blisko 83,75 mln uprawnień EUA oraz ponad 0,92 mln uprawnień EUAA.

Wszystkie aukcje uprawnień EUA i EUAA w 2016 r. organizowane na giełdzie EEX i ICE będą odbywać się w godzinach od 9:00 do 11:00.

Poniżej znajdują się kalendarze sprzedaży uprawnień EUA i EUAA na aukcji wspólnotowej i niemieckiej oraz aukcji brytyjskiej do pobrania:

Kalendarz aukcji unijnej i niemieckiej

Kalendarz aukcji brytyjskiej 

 


Kalendarz aukcji na 2015 rok

We wrześniu niemiecka giełda EEX oraz brytyjska ICE/ECX opublikowały kalendarz aukcji na 2015 rok. Ustalenie harmonogramu aukcji poprzedziły konsultacje giełdy EEX z Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Aukcje organizowane przez 25 państw na Unijnej platformie aukcyjnej EEX

Aukcje uprawnień EUA organizowane przez Komisję Europejską w imieniu 25 państw członkowskich
(z uwzględnieniem Chorwacji) na platformie niemieckiej giełdy EEX odbywają się trzy razy w tygodniu, tj. w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek, od 8 stycznia do 17 grudnia 2015 r. Z kolei sprzedaż lotniczych uprawnień EUAA rozpoczęła się 14 stycznia i zakończy w dniu 4 listopada 2015. Zgodnie z kalendarzem aukcji dostępnym na stronach giełdy EEX w 2015 r. przedmiotem sprzedaży będzie 396,75 mln uprawnień EUA oraz 11,21 mln uprawnień EUAA. Należy pamiętać, że wśród państw sprzedających uprawnienia w 2015 r. mogą się znaleźć również kraje EFTA (Norwegia, Islandia i Lichtenstein), które do tej pory nie dopełniły wszystkich formalności administracyjnych niezbędnych do sprzedaży na platformie przejściowej[1] (według agencji Thomson Reuters mają do sprzedania 19,40 mln uprawnień EUA).

Tabela 1. Terminy aukcji oraz całkowite wolumeny sprzedawanych uprawnień EUA i EUAA w 2015 r.

L.p.Platforma aukcyjnaPaństwa Członkowskie UETerminy, w których odbywają się aukcje uprawnień EUACałkowity wolumen uprawnień do sprzedaży na aukcjach w 2015 r. (w mln)
EUAEUAAEUAEUAA

1

EEX

25 P. czł. (z Chorwacją), bez krajów EFTA

Co tydzień w: poniedziałki, wtorki i czwartki

(od 8 stycznia do
17 grudnia 2015 r.)

9 aukcji
od 14 stycznia do 4 listopada 2015 r.

396,75

11,21

2

EEX

Polska

Raz na 2 miesiące
(od 28 stycznia do
18 listopada 2015 r.)

1 aukcja
w dniu 25 marca 2015 r.

17,125

0,433

3

EEX

Niemcy

Co tydzień w piątki

(od 9 stycznia do
11 grudnia 2015 r.)

2 aukcje w dniach 25 lutego oraz
7 października 2015 r.

144,675

1,477

4

ICE/ECX

Wielka Brytania

Co 2 tygodnie w środy

(od 7 stycznia
do 9 grudnia 2015 r.)

2 aukcje w dniach 8 kwietnia oraz
18 listopada
2015 r.

74,958

2,520

Źródło: Opracowanie własne KOBiZE na podstawie opublikowanych kalendarzy aukcji giełd EEX oraz ICE

 

Aukcje organizowane przez Polskę na platformie EEX

Polska, jako jedno z trzech państw z grupy „opt-out”, do czasu wyłonienia docelowej platformy realizuje sprzedaż swoich uprawnień za pośrednictwem giełdy EEX. Aukcje polskich uprawnień EUA odbywać się będą raz na 2 miesiące w okresie od 28 stycznia do 18 listopada 2015 r. (w sumie 6 aukcji). Aukcja uprawnień lotniczych EUAA odbyła się w dniu 25 marca 2015 r. W sumie Polska w 2015 r. sprzeda na aukcjach 17,125 mln uprawnień EUA oraz 0,433 mln uprawnień EUAA[2].

Tabela 2. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA na 2015 r.

AukcjeData wg kalendarza EEX na 2015 r.GodzinaWolumen uprawnień EUA

PL EUA

 

 

 

 

 

 

 

 

28 stycznia

13:00-15:00

(środa)

2 854 000

25 marca

20 maja

29 lipca

23 września

18 listopada

2 855 500

PL EUAA

25 marca

9:00-11:00

(środa)

433 500

Źródło: opracowanie własne na podstawie kalendarza aukcji EEX

Aukcje organizowane przez Niemcy na platformie EEX

Niemcy przeprowadzają swoje aukcje za pośrednictwem giełdy EEX w każdy piątek w okresie od 9 stycznia do 11 grudnia 2015 r. W tym czasie przedmiotem sprzedaży będzie 144,67 mln uprawnień EUA oraz 1,48 mln uprawnień EUAA.

Aukcje organizowane przez Wielką Brytanię na platformie ICE/ECX

Giełda ICE/ECX z siedzibą w Londynie sprzedaje uprawnienia EUA w imieniu Wielkiej Brytanii. Aukcje uprawnień EUA odbywają się w co drugą środę poczynając od dnia 7 stycznia aż do 9 grudnia 2015 r. Natomiast sprzedaż uprawnień EUAA obejmie tylko 2 dni – 8 kwietnia i 18 listopada 2015 r. W sumie Wielka Brytania w 2015 r. sprzeda na aukcjach 74,96 mln uprawnień EUA oraz 2,52 mln uprawnień EUAA.

Wszystkie aukcje uprawnień EUA i EUAA w 2015 r. organizowane na giełdzie EEX i ICE będą odbywać się w godzinach od 9:00 do 11:00. Wyjątek będzie stanowić Polska, która przeprowadzi aukcje uprawnień EUA w godz. od 13:00 do 15:00.

Poniżej znajdują się kalendarze sprzedaży uprawnień EUA i EUAA na aukcji wspólnotowej i niemieckiej oraz aukcji brytyjskiej do pobrania:

Kalendarz aukcji unijnej i niemieckiej

Kalendarz aukcji brytyjskiej

 


[1] Identyczna sytuacja dotyczy Chorwacji, która jako nowy członek Unii Europejskiej również nie dopełniła wszystkich procedur umożliwiających sprzedaż swoich 11,328 mln uprawnień EUA oraz 69 tys. uprawnień EUAA na giełdzie EEX.

[2] Kalendarz aukcji na 2015 r. EEX

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY