Jesteś tutaj:

Projekt Rozporządzenia w sprawie zasad przydziału uprawnień do emisji na lata 2021-2030

Drukuj

Komisja Europejska na swoich stronach internetowych opublikowała finalny projekt Rozporządzenia w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. FAR - Free Allocation Rules). Projekt został przetłumaczony na języki UE, w tym język polski.

Poniżej polska wersja językowa projektu rozporządzenia FAR wraz załącznikami:

DOKUMENTY DOSTĘPNE SĄ TAKŻE POD ADRESEM: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5486983_en

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU