Jesteś tutaj:

Archiwum

Drukuj

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu za 2015 rok do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, iż nie ma już wolnych miejsc na szkolenia z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, organizowane przez KOBiZE w dniach 2.02 i 4.02. O terminach dodatkowych szkoleń, które planowane są w miesiącu lutym będziemy informować...

więcej »

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu za 2015 rok do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędą się w dniach: 02.02.2016 r. (wtorek) 04.02.2016 r. (czwartek) Szkolenia przeprowadzone będą w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej...

więcej »

Aktualizacja formularza raportu rocznego wielkości emisji dla operatorów statków powietrznych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w związku z aktualizacją na Komitecie Zmian Klimatu formularza raportu rocznego na temat wielkości emisji dla operatorów statków powietrznych, na stronie Krajowego ośrodka zamieszczono polskojęzyczną wersję tego formularza do wykorzystania podczas przygotowania raportu rocznego za rok...

więcej »

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu za 2015 rok do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, iż nie ma już wolnych miejsc na szkolenia z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, organizowane przez KOBiZE w dniach 25.01, 27.01 i 29.01. O terminach dodatkowych szkoleń, które planowane są w miesiącu lutym będziemy...

więcej »

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu za 2015 rok do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędą się w dniach: 25.01.2016 r. (poniedziałek) 27.01.2016 r. (środa) 29.01.2016 r. (piątek) Szkolenia przeprowadzone będą w siedzibie...

więcej »

Informacja na temat raportowania wielkości emisji za rok 2015 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 poz. 1223) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami,...

więcej »

Aktualizacja formularza raportu rocznego wielkości emisji dla instalacji oraz dla operatorów statków powietrznych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na Komitecie Zmian Klimatu został zatwierdzony uaktualniony formularz raportu rocznego wielkości emisji dla instalacji. W związku z tym zamieszczamy tłumaczenie tego formularza do wykorzystania podczas przygotowania raportu rocznego za rok 2015. Z uwagi na fakt, że w grudniu bieżącego...

więcej »

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zamieszcza dokument: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016. Dokument ten dostępny jest także w zakładce: „Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji w EU ETS” w podzakładce: „Tabele...

więcej »

Komunikat w sprawie ponownego sporządzania opinii dotyczących planów monitorowania wielkości emisji, planów poboru próbek i raportów w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem: http://www.mos.gov.pl/artykul/2109_europejski_system_handlu_uprawnieniami_do_emisji_eu_ets/25551_komunikat_w_sprawie_ponownego_sporzadzania_opinii_dotyczacych_planow_monitorowania_wielkosci_emisji_planow_poboru_probek_i_raportow_w_zakresie_udoskonalen_w_metodyce_monitorowania_przez_krajowy_osrodek_bilansowania_i_zarzadzania_emisjami.html został...

więcej »

Raport z rynku CO2 listopad 2015

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – listopad 2015”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w listopadzie, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY