Jesteś tutaj:

Aktualności 2017

Drukuj

Raport z rynku CO2 – lipiec 2017

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – lipiec 2017”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w lipcu oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Nowy kalendarz aukcji na 2017 r. dla uprawnień lotniczych (EUAA) opublikowany przez giełdę EEX

W dniu 8 sierpnia 2017 r. niemiecka giełda EEX opublikowała kalendarz aukcji dla uprawnień lotniczych (EUAA) na 2017 r. W sumie, za pośrednictwem giełdy EEX, przedmiotem sprzedaży w drodze aukcji będzie 4,005 mln uprawnień EUAA. Aukcje zostaną przeprowadzone od 27 września do 6 grudnia 2017 r. Na platformie EEX odbędą się trzy aukcje uprawnień EUAA...

więcej »

Oferta pracy

KOBiZE poszukuje ekspertów w zakresie modelowania ekonomicznego (modele CGE) oraz modelowania sektorów energii, transportu i rolnictwa do pracy w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w związku z realizacją projektu pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 2 sierpnia 2017 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2017 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 8 277 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

W KOBiZE rusza projekt budowy Centrum Analiz-Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) finansowany z unijnego Programu LIFE

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 27 lipca 2017 r. w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz równolegle Komisją Europejską, dotycząca współfinansowania projektu pn.: „System dostarczania i wymiany informacji w celu...

więcej »

Mechanizm monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV) emisji CO2 z transportu morskiego

W dniu 1 lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/57    z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie monitorowania, raportowania  i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE (Dz. Urz. L 123/35 z 19.05.2015, dalej: rozporządzenie). Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia...

więcej »

Utworzenie nowego działu „Transport morski”

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami został utworzony nowy dział „Transport Morski”. W przedmiotowym dziale zostały zawarte podstawowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania mechanizmu monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego utworzonego...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 19 lipca 2017 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2017 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 857 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 11 498 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Wyjaśnienie odnośnie monitorowania i raportowania emisji CO2 powstałych z zastosowania mocznika w EU ETS

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w uzgodnieniu z Ministerstwem Środowiska przygotował dokument zawierający wyjaśnienia dotyczące monitorowania i raportowania emisji CO2 powstałych z zastosowania mocznika w EU ETS. Dokument udostępniony jest w zakładce Materiały do pobrania/ Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji. 

więcej »

Konsultacje ws. Funduszu Innowacyjnego w ramach systemu EU ETS

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Środowiska ukazał się komunikat o konsultacjach ws. Funduszu Innowacyjnego w ramach systemu EU ETS. Fundusz ma zastąpić obecnie funkcjonujący program NER 300 i jego celem będzie wsparcie procesu inwestycyjnego w innowacje. Treść komunikatu dostępna jest pod adresem: https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/konsultacje-w-sprawie-funduszu-innowacyjnego-w-ramach-eu-ets/

więcej »

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY