Jesteś tutaj:

Materiały do pobrania w kategorii: Rejestr Uprawnień

Drukuj
 • Regulamin otwierania rachunków w Rejestrze Unii, zarządzania nimi i ich zamykania
  Warunkiem otwarcia rachunku jest zapoznanie się z Regulaminem, zaakceptowanie go i podjęcie zobowiązania o jego stosowaniu przez Posiadacza Rachunku oraz Upoważnionych Przedstawicieli.

 • Instrukcja otwierania i aktualizacji danych rachunku w Rejestrze Unii
  Instrukcja stanowi załącznik do Regulaminu i zawiera listę dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o otwarcie rachunku lub aktualizację danych zapisanych w Rejestrze Unii.

 • Zasady bezpiecznego korzystania z systemu informatycznego Rejestru Unii
  Dokument ten stanowi załącznik do Regulaminu i zawiera podstawowy zbiór zasad bezpieczeństwa, które powinny być zachowane podczas korzystania z systemu Rejestru Unii.

 • Instrukcję obsługi systemu EU Login
  Instrukcja utworzenia konta w EU Login i uzyskania numeru URID dla nowych użytkowników (Upoważnionych Przedstawicieli). Czynności opisane w instrukcji należy przeprowadzić przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o wpis danych do Rejestru Unii.

 • Oświadczenie – dotyczy wyłącznie OPERATORÓW STATKÓW POWIETRZNYCH
  Wzór oświadczenia umożliwiającego zniesienie blokady rachunku operatora lotniczego, o której mowa w art. 17 (5) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013

 • Pełnomocnictwo – osoba prawna (Dokument dostępny w wersji polskiej i angielskiej)
  Wzór dokumentu przeznaczony dla osób prawnych, którym można się posłużyć w przypadku, gdy do podpisania wniosku i reprezentacji podmiotu ubiegającego się o otwarcie rachunku lub aktualizację danych w Rejestrze Unii wyznaczony został pełnomocnik

 • Pełnomocnictwo – osoba fizyczna (Dokument dostępny w wersji polskiej i angielskiej)
  Wzór dokumentu przeznaczony dla osób fizycznych, którym można się posłużyć w przypadku, gdy do podpisania wniosku i reprezentacji wnioskodawcy ubiegającego się o otwarcie rachunku lub aktualizację danych w Rejestrze Unii wyznaczony został pełnomocnik

 • Podręcznik Użytkownika polskiej części Rejestru Unii
  Podręcznik zawiera istotne informacje na temat użytkowania aplikacji Rejestru Unii. Ze względów bezpieczeństwa adres strony z Podręcznikiem zostanie przekazany, wraz z Kluczem Aktywacyjnym, Upoważnionym Przedstawicielom przypisanym do rachunku w Rejestrze Unii.

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY