Jesteś tutaj:

Aukcje

Drukuj

Prawo

Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku  w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych...

więcej »

Rynek uprawnień

Formy handlu W ramach rynku wtórnego uprawnienia do emisji można zakupić lub sprzedać za pomocą trzech dostępnych kanałów: handlu na giełdzie (ang. exchange); handlu na rynku pozagiełdowym (ang. over the counter); na zasadzie umowy handlowej z jakąkolwiek dowolnie wybraną firmą. Każde z powyższych rozwiązań posiada swoje wady i zalety. Przy...

więcej »

Kontakt

Tel. +48 (22) 569 65 75 (78, 59) e-mail:  aukcje@kobize.pl

więcej »

Informacja ogólna

Podstawy prawne systemu aukcji W III okresie EU ETS Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS), zgodnie z art. 10 ust. 1, ustanawia aukcję jako podstawową...

więcej »

Rejestracja w EEX

Dostęp do giełdy EEX Dla podmiotów zainteresowanych udziałem w aukcjach polskich uprawnień do emisji w III okresie EU ETS niezbędne jest przystąpienie do Europejskiej Giełdy Energii EEX. W tym celu konieczne jest wypełnienie przez podmioty w zależności od wyboru rodzaju uczestnictwa następujących formularzy rejestracyjnych: dla nowych uczestników giełdy...

więcej »

Harmonogram aukcji

Nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2018 r. W dniu 27 listopada 2017 r. niemiecka giełda EEX opublikowała[1] nowy kalendarz aukcji dla uprawnień EUA na 2018 r.[2] Liczba wszystkich przewidzianych w 2018 r. do sprzedaży na aukcji na giełdzie EEX uprawnień EUA wyniesie blisko 836,504 mln. Aukcje organizowane przez 25 państw na unijnej platformie...

więcej »

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY