Jesteś tutaj:

Krajowa inwentaryzacja emisji

Drukuj

Informacja ogólna

Krajowe inwentaryzacje emisji do powietrza to w rozumieniu międzynarodowym zestaw danych informujących o rocznej emisji poszczególnych substancji w kraju. W przypadku CO2, inwentaryzacja, oprócz emisji, uwzględnia także pochłanianie węgla przez biomasę leśną. Zespół Inwentaryzacji Emisji w KOBiZE zajmuje się obliczaniem i raportowaniem emisji na potrzeby...

więcej »

Gazy cieplarniane

Krajowa inwentaryzacja obejmuje następujące gazy i grupy gazów cieplarnianych: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), grupę gazów HFC (fluorowęglowodory), grupę gazów PFC (perfluorowęglowodory), sześciofluorek siarki (SF6) oraz trójfluorek azotu (NF3), które są raportowane w pięciu kategoriach: 1. Energia, 2. Procesy przemysłowe...

więcej »

Zanieczyszczenia powietrza

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza jest sporządzana na potrzeby statystyki krajowej, wymagań Unii Europejskiej i zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych w ramach: Unii Europejskiej, Eurostatu i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA); Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości;...

więcej »

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY