Infolinia systemu Krajowej bazy: (22) 569 65 96 (dostępna w dni robocze w godzinach 09:00 – 15:00).
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://krajowabaza.kobize.pl/kontakt/show.

Aktualności

Drukuj

Regulamin Rejestru Unii - aktualizacja

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 13 maja 2024 roku zmieniony został Regulamin w sprawie szczegółowych warunków technicznych otwierania rachunków w polskiej części Rejestru Unii, zarządzania nimi oraz ich zamykania, wprowadzony  na podstawie art. 12 ust. 1  ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień EUA

W dniu 22 maja 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 74,31 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 67 EUR a 120 EUR. Przychód ze sprzedaży...

więcej »

Raport z rynku CO2 – kwiecień 2024

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – kwiecień 2024”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W kwietniowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA, najważniejsze wydarzenia miesiąca związane z funkcjonowaniem EU ETS...

więcej »

Informacja o udostępnieniu formularza sprawozdania z weryfikacji raportu danych podstawowych BDR

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje o udostępnieniu polskiej wersji wzoru formularza sprawozdania z weryfikacji raportu danych podstawowych BDR, który posłuży do przeprowadzenia weryfikacji raportu danych podstawowych BDR, zawierającego dane do obliczenia przydziału bezpłatnych uprawnień dla instalacji na lata 2026...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień EUA

W dniu 8 maja 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 68,99 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 EUR a 120 EUR. Przychód ze sprzedaży...

więcej »

Obowiązek wypełnienia sprawozdań CBAM (przypomnienie) oraz składanie sprawozdań z opóźnieniem

Krajowy Ośrodek przypomina, że w dniu 30 kwietnia 2024 r., kończy się termin na złożenie sprawozdania CBAM za pierwszy kwartał 2024 roku, dotyczący emisji wbudowanych związanych z towarami objętymi CBAM zaimportowanymi na obszar celny UE. Dla ułatwienia wykonania tego obowiązku, można zapoznać się z zasadami składania sprawozdań w rejestrze przejściowym...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień EUA

W dniu 24 kwietnia 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 65,35 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 54,63 EUR a 120 EUR. Przychód ze sprzedaży...

więcej »

Warsztaty w zakresie zasad opracowania wniosków o przydział uprawnień do emisji na lata 2026-2030

W związku z przyjęciem i wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2024/873 z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331 w odniesieniu do przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii (Dz. Urz. L, 2024/873, 4.4.2024), który to akt wprowadził...

więcej »

Zmiana formularza excel Planu metodyki monitorowania

Informujemy, iż Komisja Europejska przesłała zaktualizowany formularz planu metodyki monitorowania (skorygowane kilka błędów w formułach). Najważniejsze skorygowane błędy to m.in.: - korekta opisu podinstalacji narażonych CL w zakładce C dziale I pkt 2 w kolumnie L, - możliwość wyboru z list rozwijalnych podinstalacji wytwarzających emisje procesowe...

więcej »

Nowa analiza CAKE/KOBiZE/IOŚ-PIB dotycząca synergii systemu EU ETS z innymi politykami

Mamy przyjemność zaprezentować najnowszą analizę CAKE/KOBiZE pt. „EXPLORING SYNERGIES BETWEEN THE EU ETS AND OTHER EU CLIMATE POLICY MEASURES - CARBON REMOVAL, HYDROGEN, AND SECTORAL TRANSPORT POLICY” wykonaną w ramach projektu LIFE VIIEW 2050. Publikacja dostępna jest w języku angielskim. Exploring synergies between the EU ETS and other EU climate...

więcej »