Infolinia systemu Krajowej bazy: (22) 569 65 96 (dostępna w dni robocze w godzinach 09:00 – 15:00).
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://krajowabaza.kobize.pl/kontakt/show.

Aktualności

Drukuj

Konieczność aktualizacji planów metodyki monitorowania

Informujemy, iż dnia 4 kwietnia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/873 z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331 w odniesieniu do przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii (dalej zmiana rozporządzenia FAR). Zmiana rozporządzenia...

więcej »

Film instruktażowy jak wypełnić raport CBAM

Celem ułatwienia sporządzenia raportu CBAM, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przygotował zaktualizowaną wersję filmu instruktażowego, który pokazuje kolejne kroki sporządzenia sprawozdania. Instruktaż zawiera przykładowe sprawozdanie obejmujące minimalny zakres informacji korzystając z wartości domyślnych opublikowanych przez KE –...

więcej »

Wejście w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2024/873 zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331, a przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji

Wejście w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2024/873 z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331 w odniesieniu do przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii (Dz.U. L, 2024/873, 4.4.2024,), rozpoczyna okres przygotowania wniosków o przydział...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień EUA

W dniu 10 kwietnia 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 63 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 55,99 EUR a 120 EUR. Przychód ze sprzedaży...

więcej »

Mechanizm CBAM - sprawozdanie CBAM za pierwszy kwartał 2024 roku oraz Rejestr przejściowy CBAM i wytyczne w języku polskim

Krajowy ośrodek informuje, że: W kwietniu 2024 r. przypada termin złożenia sprawozdania CBAM dotyczącego emisji wbudowanych związanych z towarami zaimportowanymi na obszar celny UE w pierwszym kwartale 2024 roku. Sprawozdanie CBAM składa się za pomocą rejestru przejściowego CBAM administrowanego przez Komisję Europejską. Informacje na temat dostępu...

więcej »

Dzień wolny w IOŚ-PIB

Informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora IOŚ-PIB dzień 29 marca 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym.

więcej »

Aukcje polskich uprawnień EUA

W dniu 27 marca 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 60,56 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 50,00 EUR a 120 EUR. Przychód ze sprzedaży...

więcej »

Raport z rynku CO2 – luty 2024

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – luty 2024”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W lutowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA, najważniejsze wydarzenia miesiąca związane z funkcjonowaniem EU ETS oraz...

więcej »

Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia UE dotyczącego weryfikacji danych i akredytacji weryfikatorów w ramach EU ETS

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2018/2067 w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego...

więcej »

Zmiana rozporządzenia delegowanego Komisji (EU) FAR

Informujemy, że w zakładce Przydziały uprawnień – instalacje – Lata 2026-2030 zamieszczono komunikat dotyczący zmian rozporządzenia delegowanego Komisji (EU) 2019/331 (FAR) w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu...

więcej »