Jesteś tutaj:

2007

Drukuj

Ruszyła nowa podstrona KASHUE dotycząca Mechanizmów Elastycznych –„JI/CDM”

Z przyjemnością pragniemy przedstawić Państwu nowy dział na stronie KASHUE dotyczący Mechanizmów Elastycznych, tj. Mechanizm Wspólnych Wdrożeń (JI – Joint Implementation) i Mechanizm Czystego Rozwoju (CDM – Clean Development Mechanizm). Mechanizmy te zostały wprowadzone Protokołem z Kioto i ich celem jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Stanowią...

więcej »

Wyjaśnienia dotyczące zakresu mocy i definicji źródła spalania oraz dokładności podawania danych

Przedmiotowe raportowanie zgodnie z podstawą prawną (zakres definicji źródła), którą podano pod tabelami, czyli Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2005r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U z 2005, nr 260, poz. 2181) dotyczy : 1. Istniejących źródeł, czyli kotłów o mocach ≥ 50 MWt,2. Nowych źródeł, jako łączna moc we wspólnym...

więcej »

KOMUNIKAT NR 11/12.12.07 ws. raportowania za 2004, 2005, 2006

W związku z pracami sprawozdawczymi dotyczącymi realizacji wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/80/WE z dnia 23 października 2001r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania, wymagane jest przekazanie Komisji Europejskiej raportu z inwentaryzacji emisji za lata 2004, 2005, 2006...

więcej »

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych i osób zajmujących się naukowo handlem emisjami i polityką klimatyczną.

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji  informuje, że w dniu 26 listopada 2007 roku (poniedziałek) odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone  przyszłym działaniom w zakresie  systemu handlu uprawnieniami do emisji  (EU ETS). Spotkanie skierowane jest do organizacji pozarządowych i osób zajmujących się naukowo handlem emisjami...

więcej »

Krajowy Administrator z sukcesem zakończył testy funkcjonalne połączenia KRU z międzynarodowym dziennikiem transakcji.

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, że z sukcesem zakończyliśmy testy funkcjonalne połączenia KRU z międzynarodowym dziennikiem transakcji zgodnie z załącznikiem H Standardu Wymiany Danych (dokumentem określającym zasady transmisji pomiędzy narodowymi rejestrami uprawnień a międzynarodowym dziennikiem transakcji). Oznacza...

więcej »

Stosowanie obniżonych poziomów dokładności w monitorowaniu CO2

W związku z licznymi zapytaniami Krajowy Administrator przypomina, że do określania zestawu danych wykorzystywanych przez prowadzącego instalację do monitorowania emisji CO2, jej udokumentowania i przedstawienia w raporcie rocznym można stosować poziomy dokładności dla grupy emisji o jeden poziom niższy niż poziomy określone w tabeli 2  Rozporządzenia...

więcej »

Spotkanie informacyjne dla firm zajmujących się doradztwem w zakresie handlu emisjami.

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji  informuje, że w dniu 25 września 2007 roku (wtorek) odbędzie się spotkanie informacyjne poświecone  przyszłym działaniom w zakresie  systemu handlu uprawnieniami do emisji  (EU ETS). Spotkanie skierowane jest do firm zajmujących się doradztwem w zakresie  handlu emisjami. Przedstawicieli...

więcej »

WNIOSKI Z WARSZTATÓW DOTYCZĄCYCH PRZEGLĄDU DYREKTYWY 2003/87/WE

WNIOSKI Z WARSZTATÓW DOTYCZĄCYCHPRZEGLĄDU DYREKTYWY 2003/87/WE (EU ETS)WŁĄCZENIE POCHŁANIANIA DO WSPÓLNOTOWEGO SYSTEMU HANDLU EMISJAMI                                                                   6-8 czerwca 2007Tuczno, Polska Ministerstwo Środowiska wraz z Krajowym Administratorem Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz przy współpracy z Komisją...

więcej »

Nowe zapisy w Regulaminie utworzenia, administrowania i utrzymania rachunku w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji uprzejmie informuje o wprowadzeniu nowych zapisów do Regulaminu utworzenia, administrowania i utrzymania rachunku w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji. Zmiany dotyczą § 4 ust. 11 i 12 oraz § 12 lit. d Regulaminu. Nowe zapisy wymagają od uczestników systemu informowania Krajowego Rejestru...

więcej »

KASHUE organizatorem międzynarodowych warsztatów w Tucznie.

Krajowy Administrator Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) informuje, że w dniach 6-8 czerwca odbędą się międzynarodowe warsztaty w Tucznie poświęcone przeglądowi dyrektywy dotyczącej Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji  (2003/87/WE). Polska oraz Francja przedstawią koncepcję włączenia lasów do wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami...

więcej »