Jesteś tutaj:

Derogacje

Drukuj

Derogacje dla producentów energii elektrycznej

Jedna z głównych zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie 2013-2020 stanowi, że nie przydziela się żadnych bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do jakiejkolwiek formy wytwarzania energii elektrycznej. Dla niektórych państw członkowskich, w tym m.in. dla Polski, w związku ze spełnieniem określonych warunków (tj. warunku polegającego na tym, że w 2006 r. ponad 30% energii elektrycznej było wytwarzane z paliwa kopalnego jednego rodzaju), wprowadzono wyjątek od tej zasady, tzw. derogacje. W okresie rozliczeniowym 2013-2020 instalacjom wytwarzającym energię elektryczną, które były eksploatowane najpóźniej w dniu 31 grudnia 2008 r. lub instalacjom wytwarzającym energię elektryczną, w przypadku których proces inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty najpóźniej w tym dniu, mogą być przydzielone bezpłatne uprawnienia do emisji. Wielkość bezpłatnego przydziału będzie się zmniejszać do 0 w 2020 r. i dodatkowo przydział dokonywany będzie „w zamian” za wykonanie inwestycji prowadzących do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Dopiero po wykazaniu poniesionych nakładów inwestycyjnych, instalacje będą otrzymywać bezpłatne uprawnienia w liczbie równoważącej koszt dokonanych inwestycji. Wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną wraz z ich przydziałem, jest następną częścią Krajowych Środków Wykonawczych. Bezpłatne uprawnienia na produkcję energii elektrycznej pochodzą z puli uprawnień przeznaczonych na aukcje.

 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU