Jesteś tutaj:

Aktualności 2022

Drukuj

Nowe wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej

Na podstawie informacji wprowadzonych przez podmioty korzystające ze środowiska do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2021 rok określono wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego:- na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach spalania paliw,- na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w...

więcej »

Raport z rynku CO2 – listopad 2022

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – listopad 2022”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W listopadowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące...

więcej »

Przerwa w dostępie do niektórych usług KOBiZE

Informujemy, że w związku z pracami serwisowymi od godziny 12:00, w dniu 09 grudnia 2022r., kontakt poprzez pocztę elektroniczną z KOBiZE może być utrudniony. Niektóre usługi w domenie kobize.pl w tym czasie nie będą dostępne.W szczególności nieaktywne będą strony https://formularze.kobize.pl, https://rejestr.kobize.pl oraz https://dokumenty.kobize.pl. Zakończenie...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 7 grudnia 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła ostatnią w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 102 500 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 87 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 70 EUR a 90 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Zmiana adresu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Szanowni Państwo! Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że od dnia 01 grudnia 2022 adres do korespondencji zostaje zmieniony z dotychczasowego na: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania EmisjamiUl. Krucza 5/11D00-548 Warszawa Dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mailowe pozostaną bez zmian.Korespondencja wysłana...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 23 listopada 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 101 500 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 74,08 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 EUR a 86 EUR za tonę CO2....

więcej »

Raport z rynku CO2 – październik 2022

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – październik 2022”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W październikowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego...

więcej »

Aktualizacja komunikatu MKiŚ dotyczącego stosowania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zamieszczona została zaktualizowana informacja ws. stosowania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS w odniesieniu do biomasy, wykorzystywanej na potrzeby energetyczne...

więcej »

Informacja o publikacji na stronie Komisji Europejskiej przewodnika dotyczącego kwestii biomasy w systemie EU ETS

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że na stronie Komisji Europejskiej zamieszczony został przewodnik dotyczący biomasy mającej zastosowanie w instalacjach objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Przewodnik został opublikowany w wersji anglojęzycznej. Informacje odnośnie tłumaczenia...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 9 listopada 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 101 500 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 75,35 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 68,02 EUR a 80 EUR za tonę CO2....

więcej »

Informacja o wejściu w życie nowego rozporządzenia ws. Krajowej bazy i zmianach wprowadzonych do systemu

Informujemy, że dnia 31 października 2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217), które uchyliło rozporządzenie...

więcej »

Planowane prace techniczne

W związku z planowanymi pracami technicznymi w zakresie uproszczonej rejestracji podmiotu oraz udostępnienia możliwości nadawania uprawnień użytkownikom Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych w dniu 31.10.2022 od godz. 14:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostępie do systemu Krajowej bazy. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 26 października 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 101 500 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 76,51 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 EUR a 80 EUR za tonę CO2....

więcej »

Raport z rynku CO2 – wrzesień 2022

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – wrzesień 2022”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. We wrześniowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 12 października 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 101 500 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 65,76 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 51 EUR a 72 EUR za tonę CO2....

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 28 września 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 101 500 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 64,71 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 EUR a 75 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Raport z rynku CO2 – sierpień 2022

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – sierpień 2022”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W sierpniowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 14 września 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 101 500 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 68,29 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 EUR a 75 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 31 sierpnia 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 1 334 500 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 78,96 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 EUR a 84 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Ankieta dotycząca sposobu pozyskiwania uprawnień do emisji przez podmioty uczestniczące w systemie EU ETS

Na zlecenie Komisji Europejskiej firma badawcza Europe Economics przeprowadza badaniedotyczące sposobów pozyskiwania uprawnień do emisji przez uczestników unijnego systemu handluuprawnieniami do emisji - EU ETS.Ankieta obejmuje informacje na temat sposobów pozyskiwania uprawnień oraz ewentualnychbarier, które napotykają podmioty biorąc udział w aukcjach...

więcej »

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że w dniu 27 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1576). Ww. ustawa wprowadza w art. 6 zmianę do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie...

więcej »

Raport z rynku CO2 – lipiec 2022

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – lipiec 2022”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W lipcowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 17 sierpnia 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 1 329 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 94,07 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 EUR a 97 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

Aukcje polskich uprawnień do emisji W dniu 3 sierpnia 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 1 329 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 83,45 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między...

więcej »

Giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2022 r. oraz nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2023 r.

Giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2022 r. oraz nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2023 r. W dniu 28 lipca 2022 r., w komunikacie giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2022 r. oraz nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA i uprawnień lotniczych EUAA na 2023 r. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez KE,...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 20 lipca 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 658 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 81,22 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 66,70 EUR a 84 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Raport z rynku CO2 – czerwiec 2022

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – czerwiec 2022”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W czerwcowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 6 lipca 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 658 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 82,63 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 EUR a 100 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Nowe analizy CAKE/KOBiZE dotyczące net-zero 2050 w energetyce, transporcie i rolnictwie

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować najnowsze trzy publikacje przygotowane w Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych (CAKE)/ KOBiZE w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL dotyczące transformacji energetyki, roli transportu publicznego oraz skutków wdrożenia wybranych instrumentów mitygujących emisję gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie....

więcej »

Webinar dotyczący aukcji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 r. o godzinie 10:30 odbędzie się, organizowany przez Europejską Giełdę Energii (EEX) we współpracy z Komisją Europejską, webinar pt. “EU ETS – Participation in the auctions and outlook secondary market”. Webinar ma na celu zwiększenie zainteresowania udziałem w...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 22 czerwca 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 658 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 83,06 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 EUR a 89,30 EUR za tonę CO2....

więcej »

Zaproszenie na konferencję „Wyzwania transformacji w perspektywie realizacji celu neutralności klimatycznej Polski i Unii Europejskiej do 2050 roku” - 21 czerwca 2022 r.

Zaproszenie na Konferencję – 21 czerwca 2022   Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w konferencji pt. „Wyzwania transformacji w perspektywie realizacji celu neutralności klimatycznej Polski i Unii Europejskiej do 2050 roku”, organizowanej przez Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych (CAKE)/ Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania...

więcej »

Raport z rynku CO2 – maj 2022

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – maj 2022”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W majowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące uprawnień...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 8 czerwca 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 658 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 79,11 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 EUR a 92 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 25 maja 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 658 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 80,43 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 EUR a 100 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień lotniczych EUAA

W dniu 18 maja 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła jedyną w 2022 r. aukcję uprawnień lotniczych (EUAA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 109 500 uprawnień EUAA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 87,25 EUR/EUAA, a zakres ofert kształtował się między 40 EUR a 87,75 EUR za tonę...

więcej »

Raport z rynku CO2 – kwiecień 2022

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – kwiecień 2022”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W kwietniowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 11 maja 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 658 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 89,00 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 EUR a 93,50 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 27 kwietnia 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 322 500 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 79,99 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 66,20 EUR a 90 EUR za tonę CO2....

więcej »

Pan Paweł Mzyk, Zastępca Dyrektora ds. Zarzadzania emisjami IOŚ-PIB, Kierownik KOBiZE uczestniczył w dniu 20.04.2022r. w szczycie klimatycznym TOGETAIR2022

W dniu 20 kwietnia 2022 r. Pan Paweł Mzyk, Zastępca Dyrektora ds. Zarzadzania emisjami IOŚ-PIB, Kierownik KOBiZE uczestniczył w szczycie klimatycznym TOGETAIR2022 w dwóch debatach poświęconych tematyce związanej ze zmianami klimatu, polityką klimatyczną oraz obecnej sytuacji na rynku energii. Podczas debaty pt. „Przeciwdziałanie zmianie klimatu –...

więcej »

Raport z rynku CO2 – marzec 2022

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – marzec 2022”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W marcowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 13 kwietnia 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 322 500 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 77,27 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 EUR a 80 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Wydanie uprawnień do emisji na rok 2022

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 8 kwietnia 2022r. na rachunki prowadzących instalacje w Rejestrze Unii wydane zostały uprawnienia do emisji zgodnie z publikacją w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 7 kwietnia br. Wykaz instalacji z informacją o ostatecznej rocznej liczbie...

więcej »

Informujemy, że odnotowano przypadki otrzymania korespondencji e-mail mającej na celu wyłudzenie poufnych danych użytkowników systemu Krajowa baza

Informujemy, że odnotowano przypadki otrzymania korespondencji e-mail mającej na celu wyłudzenie poufnych danych użytkowników systemu Krajowa baza. Oto przykładowa treść wiadomości zatytułowanej „UWAGA: krajowabaza@kobize.pl Hasło wygasło”   Przestępcy, pod pozorem zablokowania dostępu, zachęcają do odwiedzenia strony internetowej:(możliwość powiększenia...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 30 marca 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 322 500 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 77,22 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 EUR a 88 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Raport z rynku CO2 – luty 2022

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – luty 2022”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W lutowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące...

więcej »

Konferencja on-line ws. reformy rezerwy MSR i jej wpływu na EU ETS i ceny uprawnień EUA

W dniu 10 marca 2022 r. odbyła się współorganizowana przez zespół CAKE/KOBiZE oraz Stałe Przedstawicielstwo Polski przy UE  konferencja on-line pt. “Reform of the MSR and its impact on the EU ETS & EUA prices”. W wydarzeniu uczestniczyli Pan Arkadiusz Pluciński Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE oraz Pan Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 16 marca 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 322 500 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 75,25 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 EUR a 81 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2022 r.

Giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2022 r. Giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2022 r. w związku z anulowaną aukcją polskich uprawnień EUA w dniu 2 marca 2022 r. Nowy harmonogram zawiera również aktualizację wolumenu sprzedawanego na aukcji dla Bułgarii, który zwiększy się o 5,16 mln uprawnień w związku...

więcej »

Przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2022 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2021 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 332 ze zm. dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu ośrodkowi, do...

więcej »

Wydawanie uprawnień do emisji na rok 2022

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wydawania uprawnień do emisji na rok 2022 wyjaśniamy, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 2019 r. ustanawiającym zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 2 marca 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), która, organizuje sprzedaż polskich uprawnień EUA na wspólnej platformie aukcyjnej w imieniu Polski, unieważniła aukcję polskich uprawnień EUA. Polska miała sprzedać w dniu 2 marca br. 2 658 000 EUA uprawnień do emisji (EUA). Powodem unieważnienia aukcji przez giełdę EEX było wystąpienie...

więcej »

Formularz raportu rocznego na temat wielkości emisji dla operatorów statków powietrznych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dziale „Materiały do pobrania/Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji” udostępniony został nowy formularz raportu rocznego na temat wielkości emisji dwutlenku węgla dla operatorów statków powietrznych. Zmiana w strukturze formularza dostosowana została do nowego zakresu operacji...

więcej »

Raport z rynku CO2 –styczeń 2022

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – styczeń 2022”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W styczniowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 16 lutego 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła trzecią w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 658 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 88,05 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 70 EUR a 95 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Aktualizacja formularza sprawozdania z weryfikacji rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 dla instalacji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że Komisja Europejska udostępniła zaktualizowany formularz sprawozdania z weryfikacji rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 potrzebny do sprawozdawczości wielkości emisji za 2021 rok.W związku z powyższym tłumaczenie tego formularza zostało udostępnione na stronie Krajowego...

więcej »

Nowa analiza CAKE/KOBiZE/IOŚ-PIB dotycząca reformy mechanizmu rezerwy MSR w ramach pakietu “Fit for 55”

Mamy przyjemność zaprezentować najnowszą analizę CAKE/KOBiZE pt. „Reform of the Market Stability Reserve (MSR) in the Fit for 55 package”. Publikacja dostępna jest w języku angielskim.   Reform of the Market Stability Reserve (MSR) in the Fit for 55 package W analizie podjęto próbę określenia roli rezerwy stabilności rynkowej (MSR) w kontekście...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 2 lutego 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła drugą w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 658 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 91,61 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 75 EUR a 120 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Aktualizacja formularza rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 dla instalacji

        W związku z informacją Komisji Europejskiej o zidentyfikowanych problemach z prawidłową klasyfikacją strumienia materiałów wsadowych – mocznik w sekcji B.7.(b) formularza rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za 2021 rok, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że na stronie Krajowego ośrodka w zakładce:...

więcej »

Nowy formularz Planu metodyki monitorowania

Informujemy o publikacji nowego formularza planu metodyki monitorowania. Formularz znajduje się również na stronie Krajowego ośrodka w zakładce: Przydziały uprawnień - instalacje/Lata 2021-2030/Materiały do pobrania. Prosimy o sporządzanie planów metodyki monitorowania na aktualnym formularzu. W przypadku dokonywanych aktualizacji planów metodyki...

więcej »

Drugi numer publikacji - Polska net-zero 2050. Podręcznik transformacji energetycznej dla samorządów

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z drugim numerem naszej najnowszej publikacji pt. „Polska net-zero 2050. Podręcznik transformacji energetycznej dla samorządów.” Podręcznik został przygotowany w Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych/ KOBiZE w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL i stanowi drugą część publikacji pt. „Polska net-zero 2050....

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 19 stycznia 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła pierwszą w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 658 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 80,70 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 55 EUR a 90 EUR za tonę CO2....

więcej »

Raport z rynku CO2 – grudzień 2021

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – grudzień 2021”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W grudniowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące...

więcej »

Aktualizacja formularza rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 dla instalacji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że Komisja Europejska udostępniła zaktualizowany formularz rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 potrzebny do sprawozdawczości wielkości emisji za 2021 rok. W związku z powyższym tłumaczenie tego formularza zostało udostępnione na stronie Krajowego ośrodka pod adresem:...

więcej »

Uruchomienie elektronicznego systemu do składania raportów o poziomie działalności ALC

Zgodnie z art. 64 ust. 3, ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047 oraz z 2022 r. poz. 1), począwszy od 1 stycznia 2022 r. raport o poziomach działalności (dalej: ALC) należy wprowadzać za pomocą elektronicznego formularza, który jest dostępny na stronie https://ksw.kobize.pl/Pierwszymi...

więcej »

Drugi numer publikacji pt. „GO250. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.”

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z drugim numerem publikacji pt. „GO250. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” przygotowanym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych. Publikacja dostępna jest w języku polskim oraz angielskim.        „GO250. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” "GO250....

więcej »