Jesteś tutaj:

Aktualności 2022

Drukuj

Nowy formularz Planu metodyki monitorowania

Informujemy o publikacji nowego formularza planu metodyki monitorowania. Formularz znajduje się również na stronie Krajowego ośrodka w zakładce: Przydziały uprawnień - instalacje/Lata 2021-2030/Materiały do pobrania. Prosimy o sporządzanie planów metodyki monitorowania na aktualnym formularzu. W przypadku dokonywanych aktualizacji planów metodyki...

więcej »

Drugi numer publikacji - Polska net-zero 2050. Podręcznik transformacji energetycznej dla samorządów

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z drugim numerem naszej najnowszej publikacji pt. „Polska net-zero 2050. Podręcznik transformacji energetycznej dla samorządów.” Podręcznik został przygotowany w Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych/ KOBiZE w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL i stanowi drugą część publikacji pt. „Polska net-zero 2050....

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 19 stycznia 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła pierwszą w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 658 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 80,70 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 55 EUR a 90 EUR za tonę CO2....

więcej »

Raport z rynku CO2 – grudzień 2021

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – grudzień 2021”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W grudniowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące...

więcej »

Aktualizacja formularza rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 dla instalacji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że Komisja Europejska udostępniła zaktualizowany formularz rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 potrzebny do sprawozdawczości wielkości emisji za 2021 rok. W związku z powyższym tłumaczenie tego formularza zostało udostępnione na stronie Krajowego ośrodka pod adresem:...

więcej »

Uruchomienie elektronicznego systemu do składania raportów o poziomie działalności ALC

Zgodnie z art. 64 ust. 3, ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047 oraz z 2022 r. poz. 1), począwszy od 1 stycznia 2022 r. raport o poziomach działalności (dalej: ALC) należy wprowadzać za pomocą elektronicznego formularza, który jest dostępny na stronie https://ksw.kobize.pl/Pierwszymi...

więcej »

Drugi numer publikacji pt. „GO250. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.”

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z drugim numerem publikacji pt. „GO250. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” przygotowanym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych. Publikacja dostępna jest w języku polskim.        „GO250. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” Przygotowanie i stworzenie...

więcej »