Jesteś tutaj:

Materiały do pobrania w kategorii: Aukcje

Drukuj

INFORMACJE OGÓLNE NT. SYSTEMU AUKCYJNEGO

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/index_en.htm

TABELA Z CAŁKOWITĄ LICZBĄ UPRAWNIEŃ PRZEZNACZONYCH W LATACH 2013 – 2020 DO SPRZEDAŻY Z DRODZE AUKCJI

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en#tab-0-2

KALENDARZ AUKCJI UNIJNEJ I NIEMIECKIEJ

Kalendarz aukcji unijnej i niemieckiej

Kalendarz na 2019 r.: https://www.eex.com/blob/89898/b82cdc2cf8a2e60283ba0e77b9d5cb27/eu-auction-calendar-2019-pdf-data.pdf

Kalendarz na 2020 r.: https://www.eex.com/blob/98842/7120fb91a0ffbb9d1446623115685718/eu-auction-calendar-2020-pdf-data.pdf

KALENDARZ AUKCJI BRYTYJSKIEJ

Kalendarz aukcji brytyjskiej

Kalendarz na 2019 i 2020 r.: aukcje brytyjskich uprawnień EUA zostały czasowo wstrzymane z uwagi na brexit.

FORMULARZE I INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD PRZYSTĄPIENIA DO GIEŁDY EEX

http://www.eex.com/en/access/admission/admission-forms

PRZEWODNIK DLA UCZESTNIKÓW AUKCJI EEX

https://www.eex.com/blob/9128/587cf1f1f91be0d67607d9c3f54bd459/eex-piiiauctions-guidance-pdf-data.pdf

MATERIAŁ POGLĄDOWY DOTYCZĄCY PRZEBIEGU AUKCJI NA GIEŁDZIE EEX

https://www.eex.com/en/products/environmental-markets/emissions-auctions/auction-design