Jesteś tutaj:

2011

Drukuj

Przydział uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych

W dniu 23 grudnia 2011 roku Minister Środowiska opublikował przydziały nieodpłatnych uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych, które zostaną wydane w pierwszym i drugim okresie rozliczeniowym. Informację o wielkościach przydziałów można znaleźć pod adresem: http://www.mos.gov.pl/artykul/4613_informacje/17666_informacja_o_uprawnieniach_przyznanych_operatorom_statkow_powietrznych.html. Zgodnie...

więcej »

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o pierwszych bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji: - w dniu 17.01.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja klinkieru cementowego...

więcej »

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Szanowni Państwo!W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w miesiącach styczeń-luty 2012 roku w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej...

więcej »

Wybrane obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów prawa międzynarodowego, unijnego oraz krajowego w zakresie ochrony powietrza

Opracowanie zawiera zbiór obowiązków sprawozdawczych wynikających z prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego w zakresie ochrony powietrza nałożonych na Polskę i podmioty. Po przeanalizowaniu postanowień zawartych w różnych aktach prawnych wskazano między innymi: zakres informacji objętych raportowaniem, podstawę prawną danego obowiązku sprawozdawczego,...

więcej »

PROJEKTY WSPÓLNYCH WDROŻEŃ – MOŻLIWOŚCI REALIZACJI

Aktualizacja przewodnika „Mechanizm Wspólnych Wdrożeń – możliwości realizacji w Polsce” została przygotowana w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Głównym celem przewodnika jest zapewnienie wsparcia dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych realizacją projektów w ramach mechanizmu wspólnych wdrożeń w Polsce. Aktualizację...

więcej »

Konsolidacja krajowych rejestrów państw Unii Europejskiej

W wyniku konsultacji przeprowadzonych z Krajami Członkowskimi Komisja Europejska postanowiła przesunąć termin konsolidacji rejestrów państw Unii na czerwiec 2012 roku. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Komisji Europejskiej wynika, iż uruchomienie Rejestru Unii zostanie zrealizowane w dwóch etapach. Na początku 2012 r. zostanie uruchomiony...

więcej »

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2009 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2012

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zamieszcza dokument: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2009 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2012. Dokument ten dostępny jest także w zakładce: Materiały do pobrania.

więcej »

Zmiana adresu siedziby KOBiZE – ograniczony kontakt!

W związku ze zmianą adresu siedziby KOBiZE od 17 listopada 2011 do 21 listopada 2011 nastąpi przerwa techniczna w działaniu telefonów oraz poczty elektronicznej. Na czas przerwy technicznej zostaną uruchomione awaryjne telefony komórkowe w godzinach 08:00 - 18:00. Krajowy Rejestr Uprawnień do Emisji: 600-464-197Krajowa Baza o Emisjach Gazów Cieplarnianych...

więcej »