Jesteś tutaj:

Informacje ogólne

Drukuj

Informacje ogólne

Mechanizm CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) to unijny mechanizm dotyczący importu do Unii Europejskiej określonych towarów. Został on nazwany „mechanizmem dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2”, ponieważ jego celem jest wycena emisji gazów cieplarnianych, wyemitowanych przy produkcji tych towarów w krajach trzecich.

Obecnie (od 01.10.2023 do 31.12.2025) trwa okres przejściowy mechanizmu CBAM. W okresie przejściowym, na importerach i pośrednich przedstawicielach celnych dokonujących przywozu na obszar celny UE towarów objętych CBAM ciąży obowiązek złożenia sprawozdania CBAM. Sprawozdanie CBAM składa się przez dedykowany rejestr – rejestr przejściowy CBAM.

Aby przeczytać na temat celów mechanizmu CBAM kliknij tutaj

Mechanizm dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 tzw. CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) jest jednym z instrumentów przyjętych do realizacji unijnego pakietu Fit for 55. Zadaniem CBAM jest wycena emisji gazów cieplarnianych wygenerowanych przy produkcji towarów importowanych na obszar Unii Europejskiej. Wprowadzenie CBAM ma zachęcać kraje spoza Unii Europejskiej do wykorzystywania czystej technologii do produkcji w przemyśle oraz do wyrównania konkurencji produkowanych towarów w UE i poza Unią, a tym samym zapobieganie zjawisku „ucieczki emisji”. CBAM został wprowadzony przepisami rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023,s.53, dalej: „rozporządzanie 2023/956”).

W stosunku do produkcji unijnej, od 2005 roku obowiązuje system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). EU ETS obejmuje m.in. instalacje wytwarzające energochłonne produkty, dla których stopniowo są zmniejszane wskaźniki emisyjności określane na jednostkę wytwarzanego towaru, co powoduje, że instalacje te ponoszą coraz większe koszty wynikające z ograniczania emisji. Koszty dekarbonizacji przemysłu unijnego skutkują przenoszeniem przemysłu energochłonnego poza obszar Unii Europejskiej lub importowaniem do UE towarów z krajów, gdzie nie ma skutecznej polityki klimatycznej (tzw. „ucieczka emisji”). Wprowadzenie CBAM ma rekompensować niekorzystną sytuację konkurencyjną unijnych firm produkujących towary, które są produkowane bez obciążeń wynikających z polityki klimatycznej oraz przyczyniać się do osiągnięcia przez UE jej celów klimatycznych.

Aby sprawdzić, czy Państwa import jest objęty CBAM prosimy o kliknięcie w link (zostaną Państwo przeniesieni do dedykowanej zakładki).

Aby przeczytać o obowiązku złożenia sprawozdania CBAM, proszę kliknąć tutaj (zostaną Państwo przeniesieni do dedykowanej zakładki)

Aktualne informacje i komunikaty dotyczące CBAM można przeczytać tutaj (zostaną Państwo przeniesieniu do dedykowanej zakładki)

Dostęp do rejestru przejściowego CBAM

W celu złożenia sprawozdania CBAM należy uzyskać dostęp do rejestru przejściowego CBAM.

Rejestr przejściowy CBAM znajduje się na portalu Komisji Europejskiej pod adresem https://cbam.ec.europa.eu/declarant.

W celu uzyskania dostępu do rejestru przejściowego CBAM konieczne jest wcześniejsze posiadanie konta na PUESC z rozszerzonym uprawnieniem C31 „Dostęp do rejestru CBAM”. Więcej informacji o uzyskaniu ww. uprawnienia znajdą Państwo na stronie PUESC.

Uwaga! Dostęp do rejestru przejściowego CBAM za pomocą PUESC uzyskują jedynie zgłaszający (importerzy/pośredni przedstawiciele celni) z siedzibą w Polsce.

Instrukcja logowania do rejestru przejściowego CBAM

Logowanie jest możliwe tylko jeśli użytkownik ma konto na PUESC z nadanym uprawnieniem rozszerzonym C31 (Dostęp do rejestru CBAM) oraz jest powiązany w PUESC z firmą.

Należy:

  1. Używać przeglądarki internetowej w trybie prywatnym „incognito”.
  2. Uruchomić stronę rejestru przejściowego CBAM korzystając z linku https://cbam.ec.europa.eu/declarant UWAGA: należy być wylogowanym z PUESC.
  3. Na stronie „Where are you from? Skąd jesteś?” wybrać „Domenę celną”, a nie „CBAM”, następnie „Poland” i w zależności od stanowiska danej osoby: „pracownik” lub „przedsiębiorca”.
  4. Po przekierowaniu przez stronę „Where are you from? Skąd jesteś?”, należy zalogować się do PUESC korzystając z loginu (e-mail) oraz hasła. Prosimy nie logować się przy pomocy profilu zaufanego/podpisu elektronicznego (login.mf.gov.pl).
  5. Wybrać kontekst reprezentacji (swoją firmę).

W przypadku problemów, prosimy ponowić próbę logowania w innej przeglądarce internetowej lub na innym urządzeniu.

 
Kontakt - wsparcie techniczne (kliknij aby rozwinąć)
  • W przypadku technicznych problemów z logowaniem (uwierzytelnianiem) w PUESC, właściwym do przyjmowania zgłoszeń jest Centralny Service Desk PUESC. Kontakt telefoniczny możliwy jest w dni robocze, od godz. 8:00 do godz. 16:00 pod numerem telefonu: +48 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych) lub 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych).
  • W przypadku pytań merytorycznych i pozostałych problemów związanych z funkcjonowaniem rejestru CBAM, które nie dotyczą procesu logowania/rejestracji do systemu, prosimy o kierowanie zgłoszeń na adres: cbam@kobize.pl lub pod numer telefonu: +48 22 56 96 597 – infolinia dostępna w dni robocze w godzinach 9.00-15.00.
 

Szczegółowe informacje znajdują sie w dedykowanych podzakładkach:

Aktualności i komunikaty


Co obejmuje mechanizm CBAM?


Okres przejściowy - sprawozdanie CBAM


Rejestr przejściowy CBAM


Okres docelowy


Rejestr CBAM


Prawo


Często zadawane pytania


Materiały do pobrania


ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU