Jesteś tutaj:

Derogacje dla instalacji

Drukuj

Liczbę możliwych do przyznania bezpłatnych uprawnień do emisji na kolejne lata w okresie 2013 – 2020 dla instalacji wytwarzających energię elektryczną określają następujące dokumenty:

Informacja o liczbie uprawnień do emisji przyznanych instalacjom wytwarzających energię elektryczną polegająca wydaniu na rok 2013 znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji.

Informacja o liczbie uprawnień do emisji przyznanych instalacjom wytwarzającym energię elektryczną podlegająca wydaniu na rok 2014 znajduje się w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji.

Od 2015 r. tj. od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych informacja o liczbie przyznanych w danym roku bezpłatnych uprawnień jest ogłaszana przez ministra właściwego do spraw środowiska w drodze obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministerstwa środowiska.

Wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji do wydania w 2016 r. – pobierz tutaj

Wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji do wydania w 2017 r. – pobierz tutaj

Wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji do wydania w 2018 r. – pobierz tutaj

Wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji do wydania w 2019 r. – pobierz tutaj

Wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji do wydania w 2020 r. – pobierz tutaj

 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU