Jesteś tutaj:

Informacja ogólna

Drukuj

Krajowe inwentaryzacje emisji do powietrza to w rozumieniu międzynarodowym zestaw danych informujących o rocznej emisji poszczególnych substancji w kraju. W przypadku CO2, inwentaryzacja, oprócz emisji, uwzględnia także pochłanianie węgla przez biomasę leśną. Zespół Inwentaryzacji Emisji w KOBiZE zajmuje się obliczaniem i raportowaniem emisji na potrzeby konwencji międzynarodowych, zobowiązań europejskich oraz na potrzeby krajowe.

Proces opracowywania inwentaryzacji emisji i jej raportowania jest ściśle określony przez porozumienia międzynarodowe. Jedną z istotniejszych cech metodyki tworzenia inwentaryzacji jest zasada przeliczania danych dla całego szeregu czasowego w przypadku uzyskania nowych informacji lub zastosowania nowej metodyki. Oznacza to, że inwentaryzacje emisji podlegają procesowi systematycznej aktualizacji.

Gazy cieplarniane

CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 – coroczne raportowanie związane ze zobowiązaniami Polski wynikającymi z Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz z potrzebami statystyki krajowej i wymaganiami Unii Europejskiej.

więcej

Zanieczyszczenia powietrza

SO2, NOX, CO, NH3, NMLZO, pyły, metale ciężkie, TZO – coroczne raportowanie związane ze zobowiązaniami Polski wynikającymi z Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości (LRTAP) oraz z potrzebami statystyki krajowej i wymaganiami Unii Europejskiej

więcej

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU

Tagi: GHG greenhouse gases UNFCCC climate change national emission inventory carbon dioxide methane F-gases Kioto Kyoto gazy cieplarniane konwencja klimatyczna zmiany klimatu inwentaryzacja emisji dwutlenek węgla LRTAP EMEP IIR NIR raport klimatyczny protokół klimatyczny metan F-gazy