Jesteś tutaj:

2010

Drukuj

Najnowsze opracowanie KASHUE-KOBiZE pt.: „WYKORZYSTANIE JEDNOSTEK CER/ERU w EU ETS – ANALIZA SYTUACJI W POLSCE”

Dyrektywa 2004/101/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto (tzw. „dyrektywa łącząca”), , umożliwia prowadzącym instalacje objęte wspólnotowym systemem...

więcej »

Dostęp do Krajowego Rejestru Uprawnień został wstrzymany

Krajowy Administrator informuje, że ze względów bezpieczeństwa dostęp do Krajowego Rejestru Uprawnień został zawieszony. Strona internetowa Rejestru nie będzie dostępna do godziny 9:00 w poniedziałek 13.12.2010 r.Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przeglądaniu poczty elektronicznej i nie reagowanie na ewentualne próby wyłudzenia...

więcej »

Rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń (JI)

W dniu 30 listopada 2010 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2010, Nr 225, poz. 1472) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji liczby jednostek  redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń. Wchodzi ono w...

więcej »

Informacja dla użytkowników Krajowego Rejestru Uprawnień

Szanowni Państwo,   W związku z pojawieniem się informacji na temat próby wykorzystania wirusa o nazwie NIMKEY, który rejestruje poufne dane użytkowników takie, jak login i hasło, informujemy, iż wirus ten może być również wykorzystany do przechwycenia danych umożliwiających dostęp do rachunków w Krajowym Rejestrze Uprawnień.   Więcej informacji na...

więcej »

Rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń (JI)

W dniu 12 listopada 2010 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1406) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń. Wchodzi ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Niniejsze rozporządzenie znajduje się w dziale Prawo->Akty...

więcej »

Rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące projektów wspólnych wdrożeń (JI)

W dniu 10 września 2010 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2010, Nr 167, poz. 1132) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wchodzi ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Niniejsze...

więcej »

Uprawnienia do emisji objęte zastawem rejestrowym

Krajowy Administrator zwraca uwagę, aby podmioty zainteresowane dokonywaniem transakcji mających za przedmiot uprawnienia do emisji, wykazały się należytą starannością i sprawdziły status tychże uprawnień w Rejestrze zastawów. Uprawnienia do emisji stanowiąc zbywalne prawa majątkowe mogą bowiem zostać objęte zastawem rejestrowym w celu zabezpieczenia...

więcej »

KRAJOWA BAZA O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, realizując zadania wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy*, które dotyczą prowadzenia Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, udostępnia na stronie internetowej pod adresem http://www.krajowabaza.kobize.pl możliwość dokonania rejestracji w Krajowej bazie. Ustawa nakłada...

więcej »

Najnowsze opracowanie KASHUE-KOBiZE pt.: „JOINT IMPLEMENTATION PROJECTS – POSSIBILITIES FOR REALIZATION IN POLAND”

Niniejsze opracowanie stanowi przetłumaczony na język angielski wyciąg z przygotowanego w maju 2010 roku przez KASHUE-KOBIZE opracowania pt.: „PROJEKTY WSPÓLNYCH WDROŻEŃ – MOŻLIWOŚCI REALIZACJI W POLSCE”. Przetłumaczona część przewodnika (odpowiadająca rozdziałowi 4), dotyczy kluczowych wytycznych proceduralnych, których celem jest zapewnienie wsparcia...

więcej »