Jesteś tutaj:

Informacja ogólna

Drukuj

Pakiet energetyczno-klimatyczny wprowadził do prawodawstwa unijnego kompleksowe rozwiązania dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej, zarówno w EU ETS (na poziomie instalacji), jak i w sektorach non-ETS (na poziomie kraju).

Pod pojęciem non-ETS rozumie się tę część krajowych emisji gazów cieplarnianych, które nie są objęte systemem EU ETS. Do emisji non-ETS zalicza się następujące sektory:

  • transport,
  • rolnictwo,
  • odpady,
  • emisje przemysłowe poza ETS,
  • sektor komunalno-bytowy z budynkami, małymi źródłami, gospodarstwami domowymi, usługami itp.

Wielkość emisji zaliczanych do non-ETS jest w Polsce mniej więcej podobna do wielkości emisji w EU ETS, natomiast w całej Unii Europejskiej udział emisji non-ETS stanowi ok. 55% wielkości emisji całkowitej. Jednak, w przeciwieństwie do EU ETS, który dotyczy bezpośrednio wielkości emisji z poszczególnych instalacji, wielkości emisji non-ETS określa się na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej.

Prawodawstwo unijne reguluje obecnie ten obszar emisji i nakłada na państwa członkowskie cele redukcji emisji w podziale na dwa okresy rozliczeniowe 2013-2020 oraz 2021-2030

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU

Tagi: non-ETS nETS ESD AEA rolnictwo transport odpady limit 14% limit emisji pakiet energetyczno-klimatyczny