Jesteś tutaj:

„GO2’50. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” Numer 2/2021

Drukuj

Pandemia COVID-19 wywiera silny wpływ na gospodarkę Unii Europejskiej, a w konsekwencji na emisje gazów cieplarnianych. Z jednej strony powodując w ostatnich latach duże spadki emisji, a z drugiej strony obserwowane ostatnio wyraźne odbicie gospodarcze i znaczny wzrost zapotrzebowania na towary, których produkcja została wstrzymana w związku z czasowymi lockdownami. W otoczeniu rosnących cen nośników energii oraz cen uprawnień do emisji odbył się również ostatni Szczyt Klimatyczny COP26 w Glasgow. Natomiast na forum UE w tym właśnie czasie trwają prace nad zaprezentowanym przez Komisję Europejską w lipcu 2021 r. Pakietem „Fit for 55” i poszczególnymi jego elementami o charakterze regulacyjnym.

Mając to wszystko na uwadze, mamy przyjemność zaprezentować Państwu kilka naszym zdaniem interesujących tematów, które są i w najbliższym czasie będą szeroko dyskutowane. Kwestie te dotyczą zarówno oceny obecnej sytuacji na arenie międzynarodowych negocjacji klimatycznych, w tym roli unijnej dyplomacji, oceny tego co na poziomie UE i Polski będzie miało istotne znaczenie w realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu i „Pakietu Fit for 55”, tj. sytuacji na rynku CO2 w EU ETS, sprawiedliwym rozdziale obciążeń w ramach podnoszonych celów polityki klimatycznej, roli nowych energetycznych technologii nisko i zeroemisyjnych, transformacji sektora transportu samochodowego, a także kwestii finansowania przedsięwzięć służących ochronie klimatu.

Publika w języku polskim: „GO2’50. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” Nr 2/2021

Publikacja w języku angielskim:  "GO2'50. Climate. Society. Economy." No. 2/2021

Okładka numer2

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU