Jesteś tutaj:

Tabele WO i WE

Drukuj

Prowadzący instalację wyznacza współczynniki obliczeniowe używane do wyznaczenia emisji jako wartości domyślne lub wartości oparte na analizie, zależnie od właściwego poziomu dokładności.

Jeżeli prowadzący instalację wyznacza współczynniki obliczeniowe jako wartości domyślne, wówczas, zgodnie z wymogami dotyczącymi właściwego poziomu dokładności, określonymi w załącznikach II i VI rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. może wykorzystać współczynniki stosowane przez państwo członkowskie w krajowej inwentaryzacji przekazanej do Sekretariatu Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Poniżej przedstawiono tabele zawierające dane na temat wartości opałowych (WO) i wskaźników emisji CO2 (WE) dla paliw wykorzystywanych w gospodarce krajowej w danym roku, przygotowane w oparciu o krajową inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych.

 

Wskaźniki wymienione w tabelach mogą być także używane w niektórych przypadkach do wyznaczania efektywności energetycznej budynków, zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Więcej informacji tutaj.

 

 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU