Jesteś tutaj:

Aktualności 2024

Drukuj

Raport z rynku CO2 – maj 2024

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – maj 2024”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W majowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA, najważniejsze wydarzenia miesiąca związane z funkcjonowaniem EU ETS oraz wybrane,...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień EUA

W dniu 19 czerwca 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 67,75 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 65,96 EUR a 120 EUR. Przychód ze sprzedaży...

więcej »

Informacja o możliwości złożenia sprawozdań CBAM z opóźnieniem

Krajowy Ośrodek przypomina o obowiązku sprawozdawczym dotyczącym emisji wbudowanych związanych z towarami objętymi CBAM zaimportowanymi na obszar celny UE. W przypadku niezłożenia przez importerów objętych mechanizmem sprawozdań za IV kwartał 2023 roku lub I kwartał 2024 roku w terminie, wciąż istnieje możliwość ich złożenia z opóźnieniem. W tym celu,...

więcej »

Zakres obowiązywania planów metodyki monitorowania

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zatwierdzania i obowiązywania zmian planu metodyki monitorowania wynikającymi ze zmienionych przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień EUA

W dniu 5 czerwca 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 70,30 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 65,55 EUR a 120 EUR. Przychód ze sprzedaży...

więcej »

Procedura składania wniosków o przydział uprawnień do emisji na lata 2026-2030

Wniosek o przydział uprawnień do emisji na lata 2026-2030, należy przedłożyć do dnia 29 czerwca 2024 r. dla każdej instalacji, z wyłączeniem instalacji nowej, o której jest mowa w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2023 poz. 589 i 2029)Wniosek wraz z pismem przewodnim:...

więcej »

Zmiana poziomu znaczącej redukcji emisji do 30,4% dla sieci ciepłowniczych

W zaktualizowanym dokumencie nr 11 „Wytyczne dotyczące planów neutralności klimatycznej jako warunku przydziału bezpłatnych uprawnień”, zmieniono na 30,4 % poziom znaczącej redukcji emisji, który musi osiągnąć przed 2030 r. podinstalacja sieci ciepłowniczej, aby spełnić warunki otrzymania dodatkowego przydział uprawnień do emisji dla sieci ciepłowniczej...

więcej »

Regulamin Rejestru Unii - aktualizacja

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 13 maja 2024 roku zmieniony został Regulamin w sprawie szczegółowych warunków technicznych otwierania rachunków w polskiej części Rejestru Unii, zarządzania nimi oraz ich zamykania, wprowadzony  na podstawie art. 12 ust. 1  ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień EUA

W dniu 22 maja 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 74,31 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 67 EUR a 120 EUR. Przychód ze sprzedaży...

więcej »

Raport z rynku CO2 – kwiecień 2024

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – kwiecień 2024”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W kwietniowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA, najważniejsze wydarzenia miesiąca związane z funkcjonowaniem EU ETS...

więcej »

Informacja o udostępnieniu formularza sprawozdania z weryfikacji raportu danych podstawowych BDR

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje o udostępnieniu polskiej wersji wzoru formularza sprawozdania z weryfikacji raportu danych podstawowych BDR, który posłuży do przeprowadzenia weryfikacji raportu danych podstawowych BDR, zawierającego dane do obliczenia przydziału bezpłatnych uprawnień dla instalacji na lata 2026...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień EUA

W dniu 8 maja 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 68,99 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 EUR a 120 EUR. Przychód ze sprzedaży...

więcej »

Obowiązek wypełnienia sprawozdań CBAM (przypomnienie) oraz składanie sprawozdań z opóźnieniem

Krajowy Ośrodek przypomina, że w dniu 30 kwietnia 2024 r., kończy się termin na złożenie sprawozdania CBAM za pierwszy kwartał 2024 roku, dotyczący emisji wbudowanych związanych z towarami objętymi CBAM zaimportowanymi na obszar celny UE. Dla ułatwienia wykonania tego obowiązku, można zapoznać się z zasadami składania sprawozdań w rejestrze przejściowym...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień EUA

W dniu 24 kwietnia 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 65,35 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 54,63 EUR a 120 EUR. Przychód ze sprzedaży...

więcej »

Warsztaty w zakresie zasad opracowania wniosków o przydział uprawnień do emisji na lata 2026-2030

W związku z przyjęciem i wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2024/873 z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331 w odniesieniu do przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii (Dz. Urz. L, 2024/873, 4.4.2024), który to akt wprowadził...

więcej »

Zmiana formularza excel Planu metodyki monitorowania

Informujemy, iż Komisja Europejska przesłała zaktualizowany formularz planu metodyki monitorowania (skorygowane kilka błędów w formułach). Najważniejsze skorygowane błędy to m.in.: - korekta opisu podinstalacji narażonych CL w zakładce C dziale I pkt 2 w kolumnie L, - możliwość wyboru z list rozwijalnych podinstalacji wytwarzających emisje procesowe...

więcej »

Nowa analiza CAKE/KOBiZE/IOŚ-PIB dotycząca synergii systemu EU ETS z innymi politykami

Mamy przyjemność zaprezentować najnowszą analizę CAKE/KOBiZE pt. „EXPLORING SYNERGIES BETWEEN THE EU ETS AND OTHER EU CLIMATE POLICY MEASURES - CARBON REMOVAL, HYDROGEN, AND SECTORAL TRANSPORT POLICY” wykonaną w ramach projektu LIFE VIIEW 2050. Publikacja dostępna jest w języku angielskim. Exploring synergies between the EU ETS and other EU climate...

więcej »

Raport z rynku CO2 – marzec 2024

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – marzec 2024”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W marcowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA, najważniejsze wydarzenia miesiąca związane z funkcjonowaniem EU ETS oraz...

więcej »

Konieczność aktualizacji planów metodyki monitorowania

Informujemy, iż dnia 4 kwietnia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/873 z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331 w odniesieniu do przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii (dalej zmiana rozporządzenia FAR). Zmiana rozporządzenia...

więcej »

Film instruktażowy jak wypełnić raport CBAM

Celem ułatwienia sporządzenia raportu CBAM, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przygotował zaktualizowaną wersję filmu instruktażowego, który pokazuje kolejne kroki sporządzenia sprawozdania. Instruktaż zawiera przykładowe sprawozdanie obejmujące minimalny zakres informacji korzystając z wartości domyślnych opublikowanych przez KE –...

więcej »

Wejście w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2024/873 zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331, a przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji

Wejście w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2024/873 z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331 w odniesieniu do przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii (Dz.U. L, 2024/873, 4.4.2024,), rozpoczyna okres przygotowania wniosków o przydział...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień EUA

W dniu 10 kwietnia 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 63 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 55,99 EUR a 120 EUR. Przychód ze sprzedaży...

więcej »

Mechanizm CBAM - sprawozdanie CBAM za pierwszy kwartał 2024 roku oraz Rejestr przejściowy CBAM i wytyczne w języku polskim

Krajowy ośrodek informuje, że: W kwietniu 2024 r. przypada termin złożenia sprawozdania CBAM dotyczącego emisji wbudowanych związanych z towarami zaimportowanymi na obszar celny UE w pierwszym kwartale 2024 roku. Sprawozdanie CBAM składa się za pomocą rejestru przejściowego CBAM administrowanego przez Komisję Europejską. Informacje na temat dostępu...

więcej »

Dzień wolny w IOŚ-PIB

Informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora IOŚ-PIB dzień 29 marca 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym.

więcej »

Aukcje polskich uprawnień EUA

W dniu 27 marca 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 60,56 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 50,00 EUR a 120 EUR. Przychód ze sprzedaży...

więcej »

Raport z rynku CO2 – luty 2024

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – luty 2024”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W lutowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA, najważniejsze wydarzenia miesiąca związane z funkcjonowaniem EU ETS oraz...

więcej »

Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia UE dotyczącego weryfikacji danych i akredytacji weryfikatorów w ramach EU ETS

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2018/2067 w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego...

więcej »

Zmiana rozporządzenia delegowanego Komisji (EU) FAR

Informujemy, że w zakładce Przydziały uprawnień – instalacje – Lata 2026-2030 zamieszczono komunikat dotyczący zmian rozporządzenia delegowanego Komisji (EU) 2019/331 (FAR) w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień EUA

W dniu 13 marca 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 54,92 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 51,94 EUR a 120 EUR. Przychód ze sprzedaży...

więcej »

Ponowne przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2024 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2023 oraz o zmianie dotychczasowego terminu rozliczenia emisji na dzień 30 września

Ponowne przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2024 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2023 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz o zmianie dotychczasowego terminu rozliczenia emisji na dzień 30 września. Krajowy...

więcej »