Jesteś tutaj:

Informacja ogólna

Drukuj

Rejestr Unii jest elektroniczną bazą danych, prowadzoną w celu zapewnienia należytego monitorowania funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym: wydawania i rozliczania uprawnień do emisji oraz rejestrowania stanu posiadania na rachunkach. W 2012 roku Rejestr Unii zastąpił krajowe rejestry uprawnień do emisji poszczególnych państw członkowskich. Administratorem polskiej części Rejestru Unii jest Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy wykonujący zadania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

 

Handel uprawnieniami do emisji jest podstawowym instrumentem zaimplementowanym w celu ograniczenia ilości wprowadzanych do atmosfery gazów cieplarnianych, a jego założenia zostały zawarte w dyrektywie nr 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami do emisji gazów cieplarnianych w ramach Wspólnoty (Dz. U. UE z 2003 r., L 275, ze zm.).

 

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne dla użytkowników Rejestru Unii prowadzone jest pod numerem telefonu +48 22 833 24 84 oraz poprzez pocztę elektroniczną: rejestr@kobize.pl .

Szczegółowe dane dostępne są w zakładce Kontakt.

Bezpieczeństwo

Administrator Rejestru przypomina, że użytkownicy systemu są zobowiązani do zabezpieczenia danych oraz urządzeń służących do uzyskania dostępu do Rejestru i nie udostępniania ich osobom niepowołanym. Próby nieautoryzowanego dostępu do systemu są zabronione i traktowane będą jako naruszenie obowiązujących norm prawnych.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU

Tagi: Rejestr Uprawnień Rejestr Unii Union Registry