Jesteś tutaj:

2015

Drukuj

Raport z rynku CO2 - grudzień 2015

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – grudzień 2015”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w grudniu, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Informacja na temat raportowania wielkości emisji za rok 2015 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 poz. 1223) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami,...

więcej »

Aktualizacja formularza raportu rocznego wielkości emisji dla instalacji oraz dla operatorów statków powietrznych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na Komitecie Zmian Klimatu został zatwierdzony uaktualniony formularz raportu rocznego wielkości emisji dla instalacji. W związku z tym zamieszczamy tłumaczenie tego formularza do wykorzystania podczas przygotowania raportu rocznego za rok 2015. Z uwagi na fakt, że w grudniu bieżącego...

więcej »

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zamieszcza dokument: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016. Dokument ten dostępny jest także w zakładce: „Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji w EU ETS” w podzakładce: „Tabele...

więcej »

Komunikat w sprawie ponownego sporządzania opinii dotyczących planów monitorowania wielkości emisji, planów poboru próbek i raportów w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem: http://www.mos.gov.pl/artykul/2109_europejski_system_handlu_uprawnieniami_do_emisji_eu_ets/25551_komunikat_w_sprawie_ponownego_sporzadzania_opinii_dotyczacych_planow_monitorowania_wielkosci_emisji_planow_poboru_probek_i_raportow_w_zakresie_udoskonalen_w_metodyce_monitorowania_przez_krajowy_osrodek_bilansowania_i_zarzadzania_emisjami.html został...

więcej »

Raport z rynku CO2 listopad 2015

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – listopad 2015”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w listopadzie, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Przerwa w świadczeniu usług wsparcia technicznego w dn. 24.12.2015r. i opóźnienia transakcji w okresie świątecznym

Informujemy, że w dniu 24 grudnia br. (czwartek) świadczenie usług wsparcia technicznego  przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami na rzecz użytkowników Rejestru Unii zostanie zawieszone. W tym dniu przetwarzanie transakcji przez system informatyczny odbywać się będzie jak w dzień wolny od pracy. Ponadto przypominamy, że w związku...

więcej »

Komunikat w sprawie obowiązku przedłożenia informacji o rzeczywistych lub planowanych zmianach, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 13.11.2015 r. w sprawie składania, przez konto w Krajowej bazie, informacji o: rzeczywistych lub planowanych zmianach zdolności produkcyjnej, zmianach poziomu działalności oraz zmianach w działaniach w instalacji w danym roku w podziale na podinstalacje, albo braku zmian, o których mowa w pkt 1. Przypominamy,...

więcej »

Publikacja nowego kalendarza aukcji na 2016 rok

27 listopada 2015 r. niemiecka giełda EEX oraz brytyjska ICE/ECX opublikowały kalendarz aukcji dla uprawnień EUA oraz EUAA na 2016 rok. Aukcje polskich uprawnień EUA odbywać się będą na platformie EEX raz na 4 tygodnie w okresie od 3 lutego do 7 grudnia 2016 r. (w sumie 12 aukcji). Aukcja uprawnień lotniczych EUAA odbędzie się w dniu 17 lutego 2016...

więcej »

Raport z rynku CO2 - październik 2015

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – październik 2015”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w październiku, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »