Jesteś tutaj:

Materiały do pobrania

Drukuj

Warunkiem otwarcia rachunku jest zapoznanie się z Regulaminem, zaakceptowanie go i podjęcie zobowiązania o jego stosowaniu przez Posiadacza Rachunku oraz Upoważnionych Przedstawicieli.

Instrukcja stanowi załącznik do Regulaminu i zawiera listę dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o otwarcie rachunku lub aktualizację danych zapisanych w Rejestrze Unii.

Dokument ten stanowi załącznik do Regulaminu i zawiera podstawowy zbiór zasad bezpieczeństwa, które powinny być zachowane podczas korzystania z systemu Rejestru Unii.

Instrukcja utworzenia konta w EU Login i uzyskania numeru URID dla nowych użytkowników (Upoważnionych Przedstawicieli). Czynności opisane w instrukcji należy przeprowadzić przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o wpis danych do Rejestru Unii.

  • Pełnomocnictwo – osoba prawna (Dokument dostępny w wersji polskiej i angielskiej)
    Wzór dokumentu przeznaczony dla osób prawnych, którym można się posłużyć w przypadku, gdy do podpisania wniosku i reprezentacji podmiotu ubiegającego się o otwarcie rachunku lub aktualizację danych w Rejestrze Unii wyznaczony został pełnomocnik
  • Pełnomocnictwo – osoba fizyczna (Dokument dostępny w wersji polskiej i angielskiej)
    Wzór dokumentu przeznaczony dla osób fizycznych, którym można się posłużyć w przypadku, gdy do podpisania wniosku i reprezentacji wnioskodawcy ubiegającego się o otwarcie rachunku lub aktualizację danych w Rejestrze Unii wyznaczony został pełnomocnik
  • Podręcznik Użytkownika polskiej części Rejestru Unii
    Podręcznik zawiera istotne informacje na temat użytkowania aplikacji Rejestru Unii. Ze względów bezpieczeństwa adres strony z Podręcznikiem zostanie przekazany, wraz z Kluczem Aktywacyjnym, Upoważnionym Przedstawicielom przypisanym do rachunku w Rejestrze Unii.
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU