Jesteś tutaj:

Informacja ogólna

Drukuj

Pakiet energetyczno-klimatyczny stanowi zbiór dokumentów legislacyjnych (dyrektyw i decyzji), które wprowadzają mechanizmy mające doprowadzić do osiągnięcia ambitnych celów UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i energii.

Głównymi parametrami wyznaczającymi drogę w kierunku niskoemisyjnej gospodarki są:

  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
  • poprawa efektywności energetycznej,
  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie udziału biopaliw,
  • wykorzystanie technologii CCS.

Wyznaczenie takich obszarów działań ma na celu zintegrowane podejście do przeciwdziałania zmianom klimatu, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, poprawę konkurencyjności gospodarki UE oraz dostępności energii po przystępnej cenie.

Należy podkreślić, że obowiązujący pakiet energetyczno-klimatyczny wprowadza kompleksowe rozwiązania dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej do 2020 r., przy czym, fundamentalne znaczenie z punktu sektorów przemysłowych należących do EU ETS, mają limity emisji i zasady funkcjonowania ustalone dla systemu EU ETS. Emisje z EU ETS rozliczane są na poziomie przedsiębiorstw, co oznacza że przedsiębiorstwa dla pokrycia własnych emisji muszą umorzyć odpowiednią ilość uprawnień.

W pakiecie energetyczno-klimatycznym ustalono również krajowe limity emisji gazów cieplarnianych dla sektora non-ETS, który obejmuje rolnictwo, transport, budownictwo, odpady i emisje przemysłowe poza ETS. W związku z tym, że non-ETS dotyczy emisji krajowych, sprawozdawczość i rozliczanie się z corocznych wielkości emisji w non-ETS spoczywa na administracji rządowej.

Pozostałe elementy pakietu, tj. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, biopaliw i wdrażanie technologii CCS, wskazują drogę do realizacji zakładanych celów redukcji emisji  gazów cieplarnianych. 

Obecnie Unia Europejska prowadzi prace nad przyjęciem nowych celów redukcyjnych do 2030 r. W dniu 22 stycznia 2014 r. zostały opublikowane przez Komisję Europejska Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r., nazywane potocznie „Pakietem 2030”. Natomiast w dniu 23 października 2014 r. przywódcy państw członkowskich uzgodnili podczas Rady Europejskiej nowe cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej do 2030 r. 
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU