Jesteś tutaj:

Opis projektu

Drukuj

Głównym celem Projektu jest ocena funkcjonowania EU ETS, jego wpływu i interakcji z innymi instrumentami polityki UE, innymi międzynarodowymi systemami handlu oraz jego ewentualnego dalszego rozwoju z myślą o neutralnej klimatycznie gospodarce UE do 2050 r. Równoległym celem jest wspieranie i promowanie funkcjonowania EU ETS oraz innych polityk wpływających na kształtowanie cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a także rozpowszechnianie doświadczeń UE w tym zakresie w celu doskonalenia polityki klimatyczno-energetycznej na szczeblu wspólnotowym i międzynarodowym.

W trakcie projektu zostanie opracowanych szereg analiz ujętych w trzech roboczych pakietach badawczych (ang. Working Packages) skupiających się na ocenie funkcjonowania EU ETS z uwzględnieniem jego synergii i interakcji z:
WP1: innymi instrumentami polityki klimatyczno-energetycznej stymulującymi wdrażanie technologii niskoemisyjnych i środki, takie jak OZE i EE,
WP2: sektorami gospodarki spoza EU ETS w UE,
WP3: innymi systemami handlu uprawnieniami i mechanizmami rynku emisji.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU